Sök

Välkommen till kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik (campus), 5 hp!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 26 september och 9 oktober.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

UKG550 - 13306

Kursperiod och studietakt

Vecka 41-44 (helfart)

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Tänk på att klicka på 2022-08-29 i litteraturlistan för att se den litteratur som gäller för kursen från och med HT22

Schema

Visa kursens schema

Kursansvarig lärare

Liya Kalinnikova Magnusson
Liya.Kalinnikova@hig.se
026-64 87 61

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursen innehåller en översikt över aktuella utbildningsvetenskapliga forskningsområden, samt ett urval av teorier, perspektiv och metoder inom området. Relationen mellan ett teoretiskt perspektiv och de metoder som kan användas praktiskt inom detta perspektiv problematiseras. Sambandet mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet diskuteras i anslutning till aktuella forskningsfrågor. Studenten introduceras i användning av vetenskapliga databaser för att söka artiklar inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet. Studenten introduceras också i principer för god forskningsetik. Kursen bedrivs genom föreläsningar, workshops, seminarier och gruppövningar.

Kursstart är på Fredag, 14/10 - 2022: ”Läsdag”. Förberedelse för kursens introduktionsdag: Läs studiehandledningen och gå igenom kurslitteraturen, gör anteckningar och frågor inför ytterligare förklaringar och fördjupningar av dem på introduktionsdagen.

Introduktionsdagen är på Måndag, 17/10 - 2022 klockan 09.15-15.30

Slutdag är på Fredag, 04/11-2022 klockan 09.15-15.30

Kursen kommer att ges på Campus, lokal visas på Canvas (Studiehandledning och schema).


Välkomna till kursen!

Kursansvarig Liya K-Magnusson
liakaa@hig.se

Kommunikationssätt
Distansgrupp: Kursen kommer att ges på distans, på följande zoom-länk: Kursstart via Zoom, access sker på Canvas (Studiehandledning och schema)
Campusgrupp: Kursen kommer att ges på Campus, lokal visas på Canvas (Studiehandledning och schema)

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)