Välkommen till kursen Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik (campus), 3 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på kvartsfart under vecka 45-02.

Kursnamn

Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik

Kurskod

UKG036

Anmälningskod

13315

Ansvarig akademi

Akademin för Utbildning och Ekonomi

Kursansvarig lärare

Erika Björklund

E-post: Erika.Bjorklund@hig.se

Tele: 026-64 89 35

Kursadministration

Jenny Jansson

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Viktig information inför din studiestart

Under inledningen av höstterminen 2021 kommer undervisningen i huvudsak att genomföras nätbaserat. Men det finns utrymme för att vissa moment ska kunna genomföras på campus. För att du som student ska få så bra förutsättningar som möjligt för att studera på distans så finns en guide med riktlinjer. Tänk på att exempelvis använda kamera vid digitala möten.

Så mycket trevligare att kunna se varandra!

Att tänka på vid deltagande på digital undervisning

Period för kursregistrering: 25 Oktober – 7 November

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Tänk på att klicka på 2021-08-30 i litteraturlistan för att se den litteratur som gäller för kursen från och med HT21.

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Varmt välkommen till kursen, Introduktion till vetenskapsteori och metod 3 hp! I ditt framtida yrke som förskollärare kommer du att behöva luta dig mot forskning och beprövad erfarenhet när du gör olika val i din arbetsvardag. För att du ska kunna urskilja vilken forskning som är relevant och trovärdig så behöver du ha kännedom om vetenskaplighet och om forskningsprocessen. I den här kursen får du börja bekanta dig med både vetenskaplighet och forskningsprocessen. Det betyder att vi kommer att titta på vad teori är, vad metod är, hur man kan lita på forskning och vad man behöver tänka på kring etik i forskningsarbetet.


Kursen omfattar endast 3 hp, men troligen är vetenskapsteori och metod någonting som är mer eller mindre nytt för dig, vilket gör att du kommer att uppleva kursen som intensiv. Kursen börjar på måndag i v. 45, alltså den 8e november. För att ge dig själv de bästa förutsättningarna i kursen så är det viktigt att du säkerställer att du har tillgång till kurslitteraturen innan kursen börjar, och att du tidigt börjar orientera dig i den och läsa så att du är väl förberedd när seminarierna drar igång.


Inför kursstarten, läs också informationen som finns på Canvas, inklusive schemat med studieplanering. Där finner du information om dag och tid för kursintroduktionen. Det är viktigt att du deltar vid kursintroduktionen eftersom du då kommer att få mer detaljerad information om kursens upplägg, samt att informationen på Canvas gällande bland annat Schema och studieplanering kommer att förtydligas och förklaras.


Kursen bygger i övrigt på ert aktiva deltagande i kursens seminarier och föreläsningar och examineras dels genom seminariedeltagande och dels genom en hemtentamen slutet av kursen.


I dagsläget planerar vi för att kursen kommer att ske på campus, men om Covid-situationen kräver det så kan detta komma att förändras.

Kommunikationssätt

I kursen använder vi oss av lärplattformen Canvas. Där kommer all information som du behöver för kursen att läggas upp, såsom studiehandledning, schema, osv. Om Covid-läget kräver det så kan vi också komma att använda oss av zoom för seminarier och live-streamade föreläsningar.

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Jenny Jansson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-06-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)