Sök

Välkommen till kursen Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik (campus), 3 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 24 oktober och 6 november.

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

UKG036 - 13340

Kursperiod och studietakt

Vecka 45-02 (kvartsfart)

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Tänk på att klicka på 2022-08-29 i litteraturlistan för att se den litteratur som gäller för kursen från och med HT22

Schema

Visa kursens schema

Kursansvarig lärare

Erika Björklund
Erika.Bjorklund@hig.se
026-64 89 35

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Varmt välkommen till kursen, Introduktion till vetenskapsteori och metod 3 hp!

I ditt framtida yrke som förskollärare kommer du att behöva luta dig mot forskning och beprövad erfarenhet när du gör olika val i din arbetsvardag. För att du ska kunna urskilja vilken forskning som är relevant och trovärdig så behöver du ha kännedom om vetenskaplighet och om forskningsprocessen. I den här kursen får du börja bekanta dig med både vetenskaplighet och forskningsprocessen. Det betyder att vi kommer att titta på vad vetenskap är, vad metod är, hur man kan lita på forskning och vad man behöver tänka på kring etik i forskningsarbetet.


Kursen omfattar endast 3 hp, men troligen är vetenskapsteori och metod någonting som är mer eller mindre nytt för dig, vilket gör att du kommer att uppleva kursen som intensiv. Kursen börjar officiellt på måndag i v. 45, alltså den 7e november, och några veckor innan dess kommer ni att ges tillgång till kursplattformen på Canvas.
På Canvas/i Kronox finner du information om dag och tid för kursintroduktionen. Det är viktigt att du deltar vid kursintroduktionen eftersom du då kommer att få mer detaljerad information om kursens upplägg, samt att informationen på Canvas gällande bland annat Schema och studieplanering kommer att förtydligas och förklaras.
Under kursens första veckor behöver du börja orientera dig i och börja läsa kurslitteraturen, detta för att ge dig själv de bästa förutsättningarna i kursen och så att du är väl förberedd när seminarierna drar igång. Sätt dig också in i den information som finns på Canvas, inklusive schemat med studieplanering. Själva kursintroduktionen där vi går igenom schema, examinationsuppgifter och Canvas kommer att ligga några veckor senare än den officiella kursstarten, och detta beror på att ni kommer att läsa två kurser delvis parallellt.


Kursen bygger i övrigt på ert aktiva deltagande i kursens seminarier och föreläsningar och examineras dels genom seminariedeltagande och dels genom en hemtentamen slutet av kursen.

Kommunikationssätt
I kursen använder vi oss av lärplattformen Canvas samt zoom och e-post. På Canvas kommer all information som du behöver för kursen att läggas upp, såsom schema, och så vidare.

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)