Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrunds­perspektiv (KPU) (distans), 7,5hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 27 november–10 december.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

UKG544 13308

Kursperiod och studietakt

Vecka 50-02 (helfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Paula Larsson
Paula.Larsson@hig.se
026-64 89 34

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
I kursen studeras och analyseras samhällets och skolans demokratiseringsprocess utifrån olika perspektiv. Olika perspektivområden – främst genus, jämställdhet, sexualitet, klass, etnicitet och funktionsvariant – studeras utifrån ett intersektionellt förhållningssätt. Syftet är att studenten skaffar sig analytiska verktyg för att förhålla sig till samhälleliga och egna demokrati- och värdegrundsståndpunkter i sin kommande yrkesprofession. Ett socialt, kritiskt och etiskt perspektiv anläggs på sambandet mellan sociala medier och ungdomars sociala relationer och utsatthet. Internet som arena för kränkningar och trakasserier ges i den bemärkelsen särskild belysning.

Kommunikationssätt
Högskolan i Gävles webbaserade system för hantering av kurser heter Canvas. I Canvas hittar du den information du behöver om kursen. I Canvas lämnar du in kursuppgifter. Här kan även kommentarer till uppgifter finnas och bedömningar av kursuppgifterna i relation till kursmålen. I Canvas finns verktyg som du kan använda för att föra dialog med dina kurskamrater, skapa gemensamma texter, etc.

Föreläsningar och seminarier sker via zoom, förutom innedagen vid kursstart. Zoom webbmötestjänst stödjer de flesta enheter och gör det möjligt att kommunicera med bra ljud och bild även över långsamma förbindelser. Högskolan i Gävle har en egen Zoom-instans, som finns tillgänglig för personal och studenter vid Högskolan i Gävle. I vårt Zoom har anställda möjlighet att ha möten utan tidsbegränsning.

Övrig information
I kursen behöver du planera och strukturera innehåll och uppgifter för att kunna genomföra dina studier på ett bra sätt. Räkna med att studier på egen hand och/eller tillsammans med kurskamrater, omfattar heltidsstudier.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)