Sök

Välkommen till kursen Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv (KPU) (distans), 7,5 hp!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 28 november och 11 december.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

UKG544 - 13319

Kursperiod och studietakt

Vecka 50-02 (helfart)

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa kursens schema

Kursansvarig lärare

Paula Larsson
Paula.Larsson@hig.se
026-64 89 34

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


I kursen studeras och analyseras samhällets och skolans demokratiseringsprocess utifrån olika perspektiv. Olika perspektivområden – främst genus, jämställdhet, sexualitet, klass, etnicitet och funktionsvariant – studeras utifrån ett intersektionellt förhållningssätt. Syftet är att studenten skaffar sig analytiska verktyg för att förhålla sig till samhälleliga och egna demokrati- och värdegrundsståndpunkter i sin kommande yrkesprofession. Ett socialt, kritiskt och etiskt perspektiv anläggs på sambandet mellan sociala medier och ungdomars sociala relationer och utsatthet. Internet som arena för kränkningar och trakasserier ges i den bemärkelsen särskild belysning.

Kommunikationssätt
Kursen planeras som campusförlagd med föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter som sker både på högskolan och på zoom. Du kan även hitta material på Canvas som du har glädje och behov av under kursen. Den ej schemalagda tiden är avsedd för självstudier. Det kan handla om grupparbeten och eget arbete, inläsning av litteratur inför seminarier och föreläsningar med mera.

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)