Sök

Välkommen till kursen Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv (KPU) (distans), 7,5 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 28 november och 11 december.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

UKG544 - 13319

Kursperiod och studietakt

Vecka 50-02 (helfart)

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa kursens schema

Kursansvarig lärare

Paula Larsson
Paula.Larsson@hig.se
026-64 89 34

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


I kursen studeras och analyseras samhällets och skolans demokratiseringsprocess utifrån olika perspektiv. Olika perspektivområden – främst genus, jämställdhet, sexualitet, klass, etnicitet och funktionsvariant – studeras utifrån ett intersektionellt förhållningssätt. Syftet är att studenten skaffar sig analytiska verktyg för att förhålla sig till samhälleliga och egna demokrati- och värdegrundsståndpunkter i sin kommande yrkesprofession. Ett socialt, kritiskt och etiskt perspektiv anläggs på sambandet mellan sociala medier och ungdomars sociala relationer och utsatthet. Internet som arena för kränkningar och trakasserier ges i den bemärkelsen särskild belysning.

Kursen planeras som campusförlagd med föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter som sker både på högskolan och på zoom. Du kan även hitta material på Canvas som du har glädje och behov av under kursen. Den ej schemalagda tiden är avsedd för självstudier. Det kan handla om grupparbeten och eget arbete, inläsning av litteratur inför seminarier och föreläsningar med mera.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)