Sök

Välkommen till kursen Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv (KPU) (distans), 7,5 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 50-02.

Kursnamn

Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv, KPU

Kurskod

UKG544

Anmälningskod

13352

Ansvarig akademi

Akademin för Utbildning och Ekonomi

Kursansvarig lärare

Paula Larsson
E-post: paula.larsson@hig.se
Telefon: 026-64 89 34

Kursadministration

Jenny Jansson
E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 29 November – 12 December

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Tänk på att klicka på 2021-08-30 i litteraturlistan för att se den litteratur som gäller för kursen från och med HT21.

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursen genomförs på distans med examinerande seminarier. I kursen studeras och analyseras samhällets och skolans demokratiseringsprocess utifrån olika perspektiv. Olika perspektivområden – främst genus, jämställdhet, sexualitet, klass, etnicitet och funktionsvariant – studeras utifrån ett intersektionellt förhållningssätt. Syftet är att studenten skaffar sig analytiska verktyg för att förhålla sig till samhälleliga och egna demokrati- och värdegrundsståndpunkter i sin kommande yrkesprofession. Ett socialt, kritiskt och etiskt perspektiv anläggs på sambandet mellan sociala medier och ungdomars sociala relationer och utsatthet. Internet som arena för kränkningar och trakasserier ges i den bemärkelsen särskild belysning.

Kommunikationssätt

Zoom webbmötestjänst stödjer de flesta enheter och gör det möjligt att kommunicera med bra ljud och bild även över långsamma förbindelser. Högskolan i Gävle har en egen Zoom-instans, som finns tillgänglig för personal och studenter vid Högskolan i Gävle.

Högskolan i Gävles webbaserade system för hantering av kurser heter Canvas. I Canvas hittar du den information du behöver om kursen. I Canvas lämnar du in kursuppgifter. Här kan även kommentarer till uppgifter finnas och bedömningar av kursuppgifterna i relation till kursmålen.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Jenny Jansson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-06-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)