Välkommen till kursen Arbetslagets uppdrag och undervisning i förskolan (distans), 7,5 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på kvartsfart under vecka 04-22.

Kursnamn

Arbetslagets uppdrag och undervisning i förskolan (uppdragskurs)

Kurskod

UKU000

Anmälningskod

23334

Ansvarig akademi

Akademin för Utbildning och Ekonomi

Kursansvarig lärare

Anna Eriksson
E-post: anna.eriksson@hig.se

Telefon: 026- 64 85 45

Kursadministration

Jenny Jansson
E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 11 januari – 24 januari

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

  • Kursens schema
Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Välkommen till kursen Arbetslagets uppdrag och undervisning i förskolan!
Kursen startar måndag vecka 4 och avslutas vecka 22 2021 och vid fyra tillfällen under kursens gång kommer vi att träffas i det digitala mötesrummet Zoom. Vid dessa tillfällen blandas föreläsningar med seminarier och gruppdiskussioner. Inför första tillfället och mellan tillfällena bedrivs självstudier i form av inläsning av litteratur och genomförande av uppgifter.
Kurstillfällena är förlagda till följande datum, samtliga tillfällen förutsätter aktivt deltagande:
Tillfälle 1 - V. 5 fredag 5 februari, klockan 9.00-15.30
Tillfälle 2 - V. 10 fredag 12 mars, klockan 9.00-15.30
Tillfälle 3 - V. 15 fredag 16 april, klockan 9.00-15.30
Tillfälle 4 - V. 21 fredag 28 maj, klockan 9.00-15.30

Förberedelse inför Tillfälle 1
Reflektera över begreppen utbildning, undervisning och lärande i förskolan och skriv en reflektionstext utifrån dina tankar. Ta stöd av styrdokumenten och det litteraturen lyfter fram om begreppen. Fundera t.ex. över hur begreppen tolkas, förstås och används i förskolan.
Texten skrivs i ett Word-dokument och omfattar ca ½-1 A4-sida. Texten tas med till Tillfälle 1 och den kommer att utgöra ditt underlag vid gruppdiskussioner under dagen.
Efter Tillfälle 1 finns möjlighet att komplettera och lägga till reflektioner i texten innan den ska lämnas in i Canvas senast fredag 12/2. Texten får högst bestå av 2 A4-sidor.
Läs nedanstående litteraturen som finns att söka på nätet eller hämta på kursens Canvassida:
SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Sheridan, S. & Williams, P. (2018). Undervisning i förskolan: en kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket. 116 s.

Skolverket (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18. Stockholm: Skolverket. sidor: 24.

Thulin S. & Jonsson A. (2018). Undervisning i förskolan: Om möjligheter att integrera förskolans bildningsideal med nya uppdrag. Barn, 3-4, 95 - 108.

Kommunikationssätt

Kursens gemensamma träffar sker via Zoom och genom plattformen Canvas.

Frågor om kursen kan ställas vid de gemensamma träffarna samt via mail till kursansvarig och examinator.

När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Jenny Jansson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-01-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)