Sök

Välkommen till kursen Att utveckla lärmiljöer - teori och praktik (distans) 7,5hp - Fristående

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 2–15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

UVA309 – 23339

Kursperiod och studietakt

Vecka 03–12 (halvfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Efter du hittat litteraturlistan kom ihåg att du måste klicka på länken 2023-01-16 (under ”Gäller fr.o.m.”) för att komma till den litteraturlista som börjar gälla VT23.

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Jan Grannäs
Jan.Grannas@hig.se
072- 25 34 413

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens lärare heter Anneli Frelin och Jan Grannäs, och den innehåller inspelade föreläsningar och webbseminarier. Examinationen består av ett eget fältarbete, en analys av en lärmiljö, som redovisas i form av en rapport samt en presentation vid det avslutande tillfället.

Kommunikationssätt
Kursen genomförs helt online via Zoom, och tiden är sen eftermiddag, se schema.

Övrig information
Den mesta kurslitteraturen finns tillgänglig via kursplattformen i Canvas. Se gärna till att börja läsa i tid. En bok behöver beställas i förväg: Rönnlund, M. & Tollefsen, A. (2+16). Rum: samhällsvetenskapliga perspektiv. Stockholm: Liber.


Kursen är mycket populär, så om du inser att du inte kommer att kunna delta vänligen gör ett tidigt avbrott/lämna återbud så snart som möjligt så att någon annan kan få platsen.

Kursen ges av Akademin för Utbildning och Ekonomi

    •  

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)