Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Förskolepedagogik och didaktik 1:  Barn i kultur och natur 30 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 1 –14 januari.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

DIG006 – 23328

Kursperiod och studietakt

Vecka 03–22 helfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista


Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Anna Eriksson
Anna.Eriksson@hig.se
026-64 85 45

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Välkommen till den första kursen av fem i förskolepedagogik och –didaktik (ämnesstudier). Denna kurs pågår hela vårterminen, från vecka 03 till och med vecka 22, och omfattar 30 högskolepoäng. Kursen har ett stort innehåll och fokus ligger på olika kunskapsområden, barns lek och lärande samt förskolläraren som medupptäckare för att främja barns lärande i relation till naturvetenskap och teknik.
Kursen är uppdelad i tre moment. I moment 0010 Barnet i förskolan 13,5 hp är fokus på teoretiska perspektiv om barns lek och lärande, i moment 0020 Naturvetenskap och teknik 13,5 hp synliggörs ämnena fysik, kemi, biologi och teknik och dess betydelse i lek och vardag. Kursen avslutas med moment 0030 Terminssammanhållande skriftligt arbete med vetenskaplig ansats 3 hp där de båda första momenten knyts ihop utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Kursens undervisning består bland annat av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer och exkursioner. Examination förekommer i olika former och genomföras både individuellt och i grupp. I Canvas finns information om examinationsuppgifter och vilka tillfällen som är examinerande (t.ex. seminarier, laborationer, exkursioner).
Kursen startar måndag den 15 januari vecka 3 med kursintroduktion i sal 31:524. Då kommer vi att presentera kursen och dess innehåll samt dela in klassen i grupper.
Registrering sker i Ladok tidigast två veckor innan kursstarten. Om du inte kan registrera dig själv till kursen kontaktar du studentsupport@hig.se
Kursintroduktion: Måndag 15 januari kl. 9.15-15.30

Kommunikationssätt
Kommunikation i kursen sker genom Canvas, vid undervisningstillfällen och Drop in-tillfällen via Zoom.

Alla frågor om kursens upplägg och utförande (ex. kursplan, litteraturlista, schema, Canvas, Zoom, studiehandledning osv.) tas med kursansvarig lärare Anna Eriksson vid kursstart.

Kursen ges av Akademin för Utbildning och Ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-11-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)