Sök

Välkommen till kursen Förskolepedagogik och didaktik 1: Barn i kultur och natur 30 hp (distans)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 3 januari – 16 januari

Om du inte registrerar dig på kursen under registreringsperioden riskerar du att förlora din plats.

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 03-22.

Information om kursen

Kurskod

DIG006

Anmälningskod

23332

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista 

Tänk på att klicka på 2022-01-17 i litteraturlistan för att se den litteratur som gäller för kursen från och med VT22.

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Namn: Anna Eriksson
E-post: Anna.Eriksson@hig.se 
Telefon: 026-64 85 45

Frågor kring registrering och antagning

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursens upplägg

Välkommen till den första kursen av fem i förskolepedagogik och –didaktik (ämnesstudier). Denna kurs pågår hela vårterminen, från vecka 03 till och med vecka 22, och omfattar 30 högskolepoäng. Kursen har ett stort innehåll och fokus ligger på olika kunskapsområden och förskolläraren som medupptäckare för att främja barns lärande i relation till naturvetenskap och teknik.
Kursen är uppdelad i tre moment. I moment 0010 Barnet i förskolan 13,5 hp är fokus på teoretiska perspektiv om barns lek och lärande, i moment 0020 Naturvetenskap och teknik 13,5 hp synliggörs ämnena fysik, kemi, biologi och teknik som kunskapsområden och dess betydelse i lek och vardag. Kursen avslutas med moment 0030 Terminssammanhållande skriftligt arbete med vetenskaplig ansats 3 hp där de båda första momenten knyts ihop utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Kursens undervisning består bland annat av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer och exkursioner. Examination förekommer i olika former och genomföras både individuellt och i grupp. I Canvas kommer information att finnas om examinationsuppgifter och vilka tillfällen som är examinerande (t.ex. seminarier, laborationer, exkursioner).

Fyra veckor innan kursstart finns det schema som gäller för kursen (med datum, tider och ev. sal) angivet i KronoX.

Kursen startar vecka 3 med en läsdag och tisdag den 18 januari är det kursintroduktion via Zoom. Då kommer vi att presentera kursen och dess innehåll.

Registrering sker i Ladok tidigast två veckor innan kursstarten. Då får du också möjlighet att logga in i Canvas och där finns information om kursen. Om du inte kan registrera dig själv till kursen kontaktar du studentsupport@hig.se

Kursintroduktion: Tisdag 18 januari kl. 9.15-15.00

Väl mött!
Annie Hammarberg och Anna Erikson

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Jenny Jansson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-12-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)