Sök

Välkommen till kursen Högskolepedagogik – Didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning 7,5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 2–15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

DIA002 – 23333

Kursperiod och studietakt

Vecka 03 – 22 (kvartsfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Efter du hittat litteraturlistan kom ihåg att du måste klicka på länken 2023-01-16 (under ”Gäller fr.o.m.”) för att komma till den litteraturlista som börjar gälla VT23.

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Ulrika Bergstrand
ulrika.bergstrand@hig.se
026-64 50 08

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Schema och kursöversikt 230116 - 230604

DIA002 Högskolepedagogik - Didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning 7,5 hp

Mån 16/1 kl.15-16 zoom

Introduktion

Ulrika Bergstrand, adjunkt i pedagogik


- redogöra för tillämpliga metoder inom det högskoledidaktiska forskningsfältet

Tors 19/1 kl.13-16 Sal

Kl.13-15 Kunskap, lärande och Case

Kl.15-16 Info om antagning, Jeanette Andersson, antagningshandläggare


- analysera och förklara hur examination och utvärdering kan ske på ett sådant sätt att den stödjer individers och gruppers lärande

Tors 23/2 kl.13-16

Sal

Examination och utvärdering

Daniel Pettersson, professor i pedagogik


- redogöra för tillämpliga metoder inom det högskoledidaktiska forskningsfältet

- identifiera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat som grund för utveckling av utbildning och av den egna professionen

Tors 23/3 kl.13-16

Sal

IT som verktyg inom utbildning

Sara Mörtsell, doktorand i didaktik 


- relatera didaktisk teori och undervisningspraktik till etik och likabehandlingsarbete

Tors 20/4 kl.13-16

Sal

Etik och likabehandlingsarbete

Kajsa Svaleryd, samordnare lika villkor och Sofia Lagerberg Alfredsson, samordnare riktat pedagogiskt stöd


- planera, analysera, och genomföra ett undervisningsmoment med syfte att studenten utvecklar förmåga till förståelse, kritiskt tänkande, självständighet och förändringsberedskap

- utvärdera resultatet av ett undervisningspass i relation till den planering som ligger till grund för undervisningen

Tors 25/5 kl.13-17

Sal

Redovisning En fiktiv kursplanering (grupp)

Ulrika Bergstrand och Daniel Pettersson


- jämföra och förhålla sig till forskningsresultat som grund för utveckling av utbildning och av den egna professionen

- identifiera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat som grund för utveckling av utbildning och av den egna professionen

4/6

Inlämning av pedagogisk grundsyn (individuell)

Zoom

Extra tillfälle för den som inte deltagit vid examinationerna. Seminarieledare Ulrika Bergstrand.

Kursen ges av Akademin för Utbildning och Ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)