Sök

Välkommen till kursen Ledarskap för ämneslärare 7,5 hp (distans)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 2–15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

UKA002 - 23303

Kursperiod och studietakt

Vecka 03–07 helfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Ingela Fernström
Ingela.Fernstrom@hig.se
026-64 82 80

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Välkommen till kursen Ledarskap för ämneslärare, UKA002!

Kursen Ledarskap för ämneslärare består av föreläsningar, seminarier och tillämpade övningar. Datum för innedagarna är 30 och 31 januari, då vi möts på plats på Högskolan i Gävle. Under kursens gång möts vi förutom vid innedagarna även digitalt via Zoom. Datum och tider hittar du i Kronox fyra veckor före kursstart. Eventuella mindre förändringar av schemat annonseras via Canvas, som publiceras två veckor före kursstart.

Examination i kursen sker både skriftligt och muntligt. En av uppgifterna examineras vid innedagarna.

Kursintroduktion äger rum på Zoom tisdagen den 17 januari kl. 9.00 - 11.00. Länk anslås på Canvas.

Vänliga hälsningar,
Elisabeth Taube & Ingela Fernström, kursansvariga

Kommunikationssätt
Vi använder oss av Zoom och lärplattformen Canvas. Vi nås lättast via mejl.
Ingela.Fernstrom@hig.se och Elisabeth.Taube@hig.se

Kursen ges av Akademin för Utbildning och Ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)