Sök

Välkommen till kursen Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv 15hp (distans)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 07 februari - 20 februari

Om du inte registrerar dig på kursen under registreringsperioden riskerar du att förlora din plats.

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 08-17.

Information om kursen

Kurskod

UKG531

Anmälningskod

23312

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Namn: Malin Jonsson
E-post: Malin.Jonsson@hig.se
Telefon: 026-64 81 50

Frågor kring registrering och antagning

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursens upplägg

Kursen tar upp den svenska skolans demokratiuppdrag utifrån officiella nationella och internationella demokrati-, jämlikhets-, jämställdhets- och medborgarskapsmål som ligger till grund för dagens skola. Olika områden som – genus, jämställdhet, sexualitet, klass, etnicitet och funktionsnedsättning – studeras utifrån ett intersektionellt perspektiv som avses fungera som ett analytiskt verktyg för studenten som i sitt framtida yrke förväntas förhålla sig professionellt till både samhälleliga och egna demokrati- och värdegrundsståndpunkter. Ett socialt, kritiskt och etiskt perspektiv anläggs på sambandet mellan sociala medier och ungdomars sociala relationer och utsatthet. Kränkningar och trakasserier på internet ges i detta sammanhang särskild uppmärksamhet.

Kursen pågår vecka 8 till vecka 17. I kursens upplägg ingå fem veckor VFU utlagd på sex veckor, varav en vecka är teorivecka (påsklovsveckan på din VFU-placering). Kursens innehåller även föreläsningar och seminarier samt bedömning genom muntlig och skriftlig examination.

Kommunikationssätt
Information om kursens schema (föreläsningar, seminarium och övriga träffar samt eventuella gruppindelningar inför seminarium etc.) får du tillgång till i studentportalen Canvas. I huvudsak sker undervisning via zoom men räkna även med dag på campus.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Jenny Jansson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-11-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)