Sök

Välkommen till kursen Klimatförändringarnas psykologi, 7,5 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 22 maj–4 juni.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

MIG005 38800

Kursperiod och studietakt

Vecka 23–32 halvfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Patrik Sörqvist
patrik.sorqvist@hig.se
026-64 50 48

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursen har inga obligatoriska träffar. Kursen inleds med en frivillig uppstartsträff den 5 juni kl. 10:00. Deltagandet på träffen sker digitalt, via zoom. Zoomlänk till mötet kommer att publiceras på kursens Canvassida inför kursstart.

Under kursens gång kommer inspelade föreläsningar göras tillgängliga på kursens Canvassida.

Kommunikationssätt:

Kommunikation med kursledare sker via email på utvalda dagar under sommaren. Mer information om det ges i samband med kursstart.

Kursen ges av Akademin för teknik och miljö

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-04-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)