Gå till eugreenalliance
Sök

Student- och doktorandombud

Student- och doktorandombudet finns till för alla studerande på grund-, avancerad- eller forskarnivå. Ombudet har en rådgivande roll när studenter vid Högskolan i Gävle vill ha stöd i att framföra synpunkter eller klagomål gällande studie­relaterade frågor.

Du kan kontakta student- och doktorandombudet när du har frågor, funderingar eller upplever ett problem som rör din utbildning eller din studiesituation. Ombudet har tystnadsplikt.

Studentombuden har i sitt uppdrag tre huvudsakliga uppgifter

  • Att vägleda, bistå och stödja studenter och doktorander i studenträttsliga frågor
  • Medverka på möten mellan student, doktorand och medarbetare på Högskolan och kan även medverka i utredningar
  • Stöd till studenter som ställs inför Disciplinnämnden vid Högskolan i Gävle.

Högskolans medarbetare kan också kontakta student- och doktorandombudet för att rådgöra kring klagomålsfrågor, samt be student- och doktorandombudet att delta i möte med student i de fall det bedöms som lämpligt och om studenten vill det.

Ombudet kan

  • vara en neutral, oberoende instans mellan dig som student och högskolan
  • informera dig om dina rättigheter och skyldigheter som student
  • informera och vägleda om rutiner och processer för klagomål och överklaganden

Ombudet kan inte ta parti eller besluta i ärenden.

Liv Nilsson, student- och doktorandombud

Liv Nilsson, student- och doktorandombud

Kontakt

Liv Nilsson

Student- och doktorandombud

E-post för studenter: studentombud@hig.se
E-post för doktorander: doktorandombud@hig.se

Telefon: 026-64 86 83

Drop in i Studentcentrum (hus 22)

Tisdagar mellan 12:00-13:00

Drop in inställt den 7:e och 21:a november

Publicerad av: Liv Nilsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-11-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)