Studieavbrott

Om du, i förtid, vill avbryta dina studier helt kallas det för studieavbrott. En anmälan om studieavbrott är ett definitivt ställningstagande om att avsluta ditt program eller kurs.

Studieavbrott på program​

En anmälan om studieavbrott är ett definitivt ställningstagande om att avsluta sitt program. När du gör ett studieavbrott läggs en avbrottsnotering in i studiedokumentationssystemet Ladok från och med avbrottsdatumet.

Det är mycket viktigt att du kontrollerar att alla avklarade poäng blivit inrapporterade i Ladok innan du lämnar in en ansökan om studieavbrott. Kurser inom programmet kan inte slutföras efter avbrottsdatumet. De poäng som du har godkänts på under din studietid på programmet berörs inte, utan ligger kvar i Ladok.

Om du avbryter dina studier mer än tre veckor efter programstarten måste du meddela det skriftligen till Högskolan genom att fylla i formuläret "Anmälan om studieavbrott på program". Handläggningstiden är cirka en vecka.

Anmälan studieavbrott på program

Här hittar du information om hur ett studieavbrott kan påverka ditt CSN.

Tidigt avbrott

Om du avbryter dina studier på programmet inom tre veckor efter programstarten (så kallat tidigt avbrott), så gör du detta avbrott själv via "Mina sidor" på antagning.se samt meddelar detta till den akademi som är ansvarig för programmet.

Återuppta dina studier

Om du vill återuppta dina programstudier ska du göra en ansökan om att återuppta studierna via en särskild blankett.

Studieavbrott på kurs

En anmälan om studieavbrott är ett definitivt ställningstagande om att avsluta en kurs. Studieavbrott på en kurs anmäler du direkt i Ladok.

Om du avbryter dina studier på kursen innan du har hunnit få något studieresultat på kursen, har du möjlighet att söka om kursen igen via antagning.se. Om du hunnit ta poäng på kursen så behöver du kontakta Högskolan för hjälp med att ansöka om en ny registrering på kursen.

Information om kursregistrering och omregistrering på kurs

Anmälan om studieavbrott på kurs via Ladok

Läsa en kurs igen

Ansökan om omregistrering

Du som tidigare har varit registrerad på en kurs och inte slutfört den, kan ansöka om att bli omregistrerad på kursen. Omregistrering på kurs sker i mån av plats.

Om du inte tagit någon poäng på kursen

Om du inte har tagit några högskolepoäng på kursen som du tidigare varit registrerad på, har du möjlighet att läsa kursen igen (omregistrera dig) genom att göra ny anmälan till kursen på antagning.se. Din ansökan behandlas i konkurrens med övriga sökande.

Om du tagit poäng på kursen

Om du tagit högskolepoäng på kursen som du tidigare varit registrerad på, har du möjlighet att bli omregistrerad på kursen i mån av plats efter att reservantagningen avslutats. För att ansöka om omregistrering behöver du skicka in blanketten "Ansökan om omregistrering" nedan.

Ansökningsblankett - ansökan om omregistrering

Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-05-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)