Anmälan om studieavbrott på program

 Anmälan om studieavbrott kan ske endast under pågående utbildning och skall anmälas inom 7 dagar från ditt avbrottsdatum.

En anmälan om studieavbrott är ett definitivt ställningstagande om att avsluta ditt program.

Om du vill börja på programmet igen behöver du söka och antas på nytt.Avbrott skall anmälas inom 7 dagar från reellt avbrottsdatum. Om inget datum uppges registreras dagens datum.
Orsak till studieavbrott * (obligatorisk)
Orsak till studieavbrott

Studieintyg önskas * (obligatorisk)
Studieintyg önskas
Kontaktuppgifter
KontaktuppgifterDet är mycket viktigt att du kontrollerar att alla avklarade poäng blivit inrapporterade i Ladok innan du lämnar in en anmälan om studieavbrott. Kurser inom programmet kan inte slutföras efter avbrottsdatumet. De poäng som du har godkänts på under din studietid på programmet berörs inte, utan ligger kvar i Ladok.
Jag är medveten om att ett avbrott är ett definitivt ställningstagande om att avsluta mina studier på mitt program * (obligatorisk)
Jag är medveten om att ett avbrott är ett definitivt ställningstagande om att avsluta mina studier på mitt program

Genom att trycka på "skicka" intygar jag härmed att de uppgifter jag lämnat är korrekta och anmäler mitt studieavbrott

* Genom att trycka på skicka samtycker jag även härmed till att Högskolan i Gävle samlar in dessa personuppgifter om mig för ovanstående ändamål. Uppgifterna kommer bara sparas så länge de behövs för att uppfylla ändamålet för insamlingen och endast användas i detta syfte.

Om jag ångrar mitt samtycke eller har andra frågor kring behandlingen av mina personuppgifter går det bra att kontakta personuppgiftsombudet via registrator@hig.se. Det går också bra att läsa mer på hemsidan www.hig.se/GDPR." *

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-10-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)