Sök

Formulär för ansökan om studieuppehåll

Här ansöker du om studieuppehåll på program.

Viktig information

Högskolan beviljar studieuppehåll utifrån Universitets- och högskolerådets föreskrifter
UHRFS 2016:1

  • Du förbinder dig att anmäla att du ämnar återuppta dina studier efter studieuppehållet genom att anmäla dig till dina kurser senast 15/4 inför en hösttermin respektive senast 15/10 inför en vårtermin för att ta din plats i anspråk
  • Information om anmälan inom ditt program finns på www.hig.se/student
  • För information om studiemedel vänligen ta kontakt med CSN
Ansökan om studieuppehåll på program
Kontaktuppgifter
Ansökan om studieuppehåll på program


Ange skäl till studieuppehållet: * (obligatorisk)
Om du väljer annat skäl, fyll då i fritextfältet.
Ange skäl till studieuppehållet:


Du kan ansöka om studieuppehåll för högst två terminer i taget


Är du en betalande student/Are you a fee-paying student: * (obligatorisk)
Är du en betalande student/Are you a fee-paying student:


När du skickat din ansökan kommer du att få en automatisk bekräftelse på att vi tagit emot ditt ärende till den e-postadress du uppgett i formuläret.

Överklagande

Om ansökan om studieuppehåll inte har beviljats kan du överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska diarienummer anges och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) men insändas till Registrator vid Högskolan i Gävle (HiG), 801 76 Gävle. Den ska ha
inkommit till HiG inom tre veckor från den dag du fick del av beskedet.

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-11-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)