Sök

Tentamen

Tentamen är en vanligt förekommande form av examination vid Högskolan i Gävle. En salstentamen är ett skriftligt kunskapsprov som äger rum i en skrivsal. Anmälan till salstentamen är obligatorisk och för att få skriva din tentamen måste du visa giltig legitimation. Vi tar inte emot oanmälda studenter. Anmälan är alltså ett krav för att kunna delta. Här hittar du all information du behöver om tentamen.

Förändringar p g a Coronaviruset

Högskolans ledning går kontinuerligt ut med allmän information. Du hittar samlad info om hur vi anpassar undervisning och examination till rådande omständigheter här:

Information om Coronaviruset (covid-19) till våra studenter

Nya tentamensregler från juni 2021

 • Anmälan till tentamen och omtentamen är ett krav för att få delta. Student som inte är anmäld till tentamenstillfället får inte skriva, och hänvisas till nästa tillfälle.
 • Blanketten "beslut om anpassad tentamen" ska nu finnas hos tentamensenheten senast 10 dagar före tentadatumet (tidigare var det tre veckor före).

Tentamensordning vid Högskolan i Gävle Pdf, 338 kB.

Vid frågor: studenter vänder sig till studentsupport@hig.se eller ställer frågor i chatten på hig.se

Anmäl dig till din tentamen i tid

Anmälan är ett krav för att få delta i tentamen och omtentamen. Om du inte är anmäld till tentamenstillfället får du inte skriva, utan hänvisas till nästa tillfälle.

Du behöver anmäla dig till din tentamen senast 10 dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot sena anmälningar eller oanmälda studenter.

Du anmäler dig till din tentamen via Ladok. Webbanmälan öppnar fem veckor före tentamensdagen.

Om du har tekniska problem med din anmälan måste du kontakta studentsupport@hig.se innan anmälningstiden löpt ut.

Så här anmäler du dig till en tentamen


Support

Om du har problem med Ladok, till exempel inloggningsproblem eller tycker att dina uppgifter inte stämmer ska du mejla studentsupport@hig.se.

Inför din salstentamen

 • Kom i god tid - minst 30 minuter före start
 • Kom ihåg din id-handling
 • Stäng av din mobiltelefon - du får inte ha den påslagen i flygplansläge
 • Ta gärna med något att äta och dricka - men inga nötter eller jordnötter

Tentamen via Zoom

Att tänka på när du ska genomföra tentamen med stöd av Zoom

 • Installera Zoom i din dator, mobil eller annan enhet
 • Använd en extern webbkamera som du placerar vid sidan av datorn.
  • Som alternativ så kan du använda din mobil (eller annan enhet) som kamera. Logga då in på Zoom endast på den enheten
 • Skriv in ditt fullständiga namn så att det visas i Zoom: Efternamn, Förnamn
 • Din mikrofon ska vara avstängd, om du inte uppmanas till annat
 • På bordet får endast tillåtna hjälpmedel, som du informerats om, finnas
 • Ha din ID-handling till hands
 • Du har själv ansvar för att du har ström till dina enheter under hela skrivtiden
 • Under skrivtiden ska webbkameran eller annan enhet vara placerad så att du själv, din datorskärm och tangentbord syns i bild. Du får inte försvinna ur bild utan att först ha varit i kontakt med en tentamensvärd
 • Se bild nedan - visar vad som ska synas i bild
Kvinna sittandes vid en dator där hon, hennes datorskärm och hjälpmedel tydligt syns

Film med stegvisa instruktioner

Filmen visar stegvis vad du som student behöver förbereda innan du kan genomföra en digital tentamen via Zoom.

Vanliga frågor och svar om tentamen

Amning under skrivtiden

Högskolan tillåter under vissa förutsättningar att du ammar ditt barn under pågående tentamen. Kontakta tentamenssamordningen på e-post studentsupport@hig.se i god tid före tentamensdagen för att höra vad som gäller för din tentamen.

Anonyma koder vid tentamen

Salstentor vid Högskolan i Gävle genomförs anonymt. En anonymkod används istället för studentens namn och personnummer. Det innebär att din identitet är okänd för läraren vid rättning av tentamen.

När du anmäler dig till tentamen får du en kod via Ladok, bestående av fyra siffror och tre bokstäver med ett bindestreck emellan. Koden skriver du istället för ditt namn och personnummer på tentamensomslaget och varje svarsblad vid inlämning.

Anpassad tentamen

Om du har en funktionsnedsättning finns det möjlighet för dig att få en anpassad tentamen. Vanliga anpassningar är längre skrivtid, plats i en mindre sal eller dator som hjälpmedel vid tentamen.

Exempeltentor

Via vår tjänst Exam Center kan du söka efter och ladda ner exempeltentor från salstentor de tre senaste åren. Vanligtvis saknas facit. Om en tenta ställts in, finns inte någon tenta från det tillfället. Endast tentor från salstentor finns, ej från digitala tentor

Förseningar i trafiken på grund av extrema väderleksförhållanden

Enligt högskolans regler får studenter generellt inte delta i tentamen om de kommer mer än 30 minuter för sent. I vissa undantagsfall godkänner Högskolan dock att studenter får släppas in i tentalokalen trots att 30 minuter av skrivtiden har passerat, till exempel vid förseningar i trafiken på grund av extrema väderleksförhållanden.

Du bör alltid kontrollera vad som gäller för just din tentamen genom att ringa Högskolans växel på telefonnummer 026-64 85 00.

Hämta din tentamen

När examinator rättat din tentamen och resultatet rapporterats in skickar vi hem din tentamen med post till den adress som finns registrerad i Ladok. Kontrollera att din postadress i Ladok stämmer, om du uppgett en tillfällig adress eller om du inte bor på din folkbokföringsadress. Du ändrar din adress under "Mina uppgifter" i Ladok.

ID-handling

Du måste visa upp giltig legitimation för att få delta i tentamen. Låt din legitimation ligga synlig på bänken under hela skrivtiden. Visa din legitimation för tentamensvärdarna när du lämnar lokalen vid toabesök, när du lämnar in din tentamen eller på deras begäran. Tentamensvärdarna ska kontrollera identitet med stickprov under pågående tentamen.

Om du har tappat bort eller blivit bestulen på din legitimation så kan du visa upp polisanmälan samt personbevis från Skatteverket, för att legitimera dig.

Mobiltelefon

Din mobiltelefon (och annan elektronisk utrustning) måste vara helt avstängd under hela skrivtiden - du får inte ha mobilen i flygplansläge. Mobilen ska placeras i värdeskåp, väska, ytterkläder eller på annan plats som tentamensvärden anvisar. Om du har mobilen på din person (t ex i byxfickan) kan det anmälas som ett fuskförsök.

Oanmäld student

Om du inte har anmält dig till tentamen i tid får du inte delta, utan hänvisas till nästa tillfälle.

Omtentamen

Omtentamen sker normalt 6-7 veckor efter ordinarie tentamen. Under två veckor i augusti erbjuds normalt en omtentamen för de kurser som givits under föregående läsår. Undantag förekommer. Tiden mellan meddelande av tentamensresultat och omtentamen ska vara längre än två veckor och bör vara kortare än sex veckor.

Rättning av tentamen

Tentan ska normalt rättas inom 15 arbetsdagar och inrapporteras i Ladok senast tre arbetsdagar efter avslutad rättning. Resultat blir då synligt för dig i Ladok.

När din tentamen har rättats och betyget har rapporterats in blir ditt skriftliga prov en allmän handling. Högskolan får antingen lämna ut provet till dig mot kvittens eller behålla det. I det senare fallet har vem som helst rätt att titta på provet eller få en kopia mot betalning enligt avgiftsförordningen, om inte sekretess föreligger.

Sen ankomst

Om du kommer för sent till en tentamen får du behålla din plats fram till 30 minuter efter skrivtidens start. Du släpps in vid insläpp 2 (30 minuter efter skrivtidens start).

Studenter som kommer senare än 30 minuter efter skrivtidens start får inte delta i tentamen, utan hänvisas till nästa tillfälle.

Skrivtid och inlämningstid

Vid salstentamen ska du ha fyllt i tentamensomslaget, numrerat dina svarsblad och skrivit din anonymkod på dem innan skrivtiden är slut. Om skrivtiden slutar 14:00 ska omslag och svarsblad alltså vara fullständigt ifyllda och du lämnar in din tentamen till tentamensvärdarna senast kl 14:00.

Vid hemtentamen via Zoom ska tentamen vara inlämnad när skrivtiden är slut. Om skrivtiden slutar 14:00 ska alltså din hemtenta vara inlämnad kl 14:00.

Student från annat lärosäte?

Högskolan i Gävle har inte möjlighet att erbjuda tentamensplats till studenter från andra lärosäten. Vi hänvisar därför till Gävle kommun, som har ett Nitus-anslutet lärcentrum (Utbildningscentrum för distansstudier i Gävle).

Tentamen på annan ort

Du som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska vara inskickad senast tre veckor före tentamensdagen.

Tentamenslokal

Tentamenslokalen fastställs ca en vecka före tentadagen, och meddelas via kursens schema. Dubbelkolla gärna ditt schema någon dag före tentadagen, så att du inte missar information om eventuella salsändringar.

Terminstider och tentaveckor
Tillåtna hjälpmedel

Du får alltid använda penna, radergummi och linjal. I övrigt tillåts endast hjälpmedel som är godkända av examinator och som finns angivna på tentans försättsblad. Tabeller, böcker och liknande hjälpmedel får inte innehålla anteckningar förutom ägarens namn.

Vägbeskrivning, karta och parkering
Kontakt

E-post
studentsupport@hig.se

Telefon 
026-64 81 00

Telefontid
Måndag - Torsdag 09.00–10.00

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-12-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)