Högskolepedagogisk utbildning

Högskoleförordningen kräver sedan 2003-01-01 högskolepedagogisk behörighet för att kunna tillsvidareanställas som lektor eller adjunkt (kap. 4, §7 och §9).

Krav på behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning enl. HF

Orsakerna till dessa föreskrifter är flera, bl.a. dels den kraftiga utbyggnaden av den akademiska grundutbildningen för att svara på de ökade krav på kompetens och färdigheter som ställs i dagens samhälle och arbetsliv på allt fler medborgare, dels att de vetenskapliga perspektiven på studier inom högre utbildning både nationellt och internationellt har förskjutits från ett undervisnings- till ett lärandeperspektiv.
 
Målet med den högskolepedagogiska utbildningen är att medverka till hög kvalitet inom all undervisning vid universitet och högskolor, genom att se till att universitets- och högskolelärarna utvecklar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan (högskolepedagogisk kompetens).
 
De behörighetsgivande högskolepedagogiska kurserna vid Högskolan i Gävle är således ett led i att säkra att högskolans lärare lever upp till de krav som högskoleförordningen ställer samt att öka kvaliteten i all utbildning vid Högskolan i Gävle genom ökad pedagogisk medvetenhet och kompetens hos lärarna. De behörighetsgivande kurserna Högskolepedagogik - Läraren, högskolan och uppdraget 6 hp och Högskolepedagogik - Didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning 9 hp vänder sig till nya lärare, doktorander och lärare som redan arbetar på högskolan men som ännu inte haft tillfälle att gå någon pedagogisk utbildning.

Beslut - behörighetsgivande kurser

Högskolestyrelsen beslutade den 7 april 2006 om riktlinjer för behörig-hetsgivande högskolepedagogisk utbildning att gälla vid HiG. Styrelsen beslutade att anta rekommenda-tionen till målbeskrivningar för den behörigetsgivande högskolepeda-gogiska utbildningen i enlighet med SUHF:s rekommendation samt att en bedömning gjord på ett lärosäte att om målen är uppfyllda för en individ skall erkännas vid Högskolan i Gävle. SUHF:s rekommendation bygger i sin tur på Lundarapporten.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-01-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)