Pedagogisk meritering

Pedagogisk meritportfölj

För att stimulera pedagogisk utveckling och skicklighet har Pedagogiska rådet arbetat fram riktlinjer för pedagogisk meritering för Högskolans lärare. De finns samlade i foldern: 
"Att skriva en pedagogisk meritportfölj— för att stimulera pedagogisk utveckling och för att dokumentera pedagogisk skicklighet".

Foldern är distribuerad till all personal vid Högskolan i Gävle.

Vad är en pedagogisk meritportfölj?

En pedagogisk meritportfölj är ett verktyg för att systematiskt samla och beskriva sina pedagogiska meriter och sin pedagogiska skicklighet. I portföljen anger man inte bara vilken pedagogisk grundsyn och utbildning man har eller hur många olika kurser man ansvarat för eller undervisat i, utan tonvikten i den pedagogiska meritportföljen ligger snarare på hur denna grundsyn och utbildning ger avtryck i den egna undervisningen.

Det är också viktigt att beskriva hur man som lärare utvecklas pedagogiskt utifrån de kunskaper och erfarenheter man skaffar sig under vägens gång, samt hur man arbetar för att stimulera studenternas lärande.

Varför pedagogisk meritportfölj?

Den pedagogiska meritportföljen är till för Högskolans lärare och kan användas som ett verktyg för att stimulera pedagogisk utveckling och för att dokumentera pedagogisk skicklighet. Pedagogisk utveckling kan vara till exempel deltagande i pedagogiska projekt, omarbetning av kurser och samarbete med kollegor.

Tanken är också att portföljen kan användas vid anställning, befordran eller i samband med prövning inom ramen för olika pedagogisk meriteringssystem, exempelvis en pedagogisk karriärstege. Portföljen kan då tjäna som ett underlag för bedömning.

Meritportföljen utgör således dels ett verktyg för läraren i att synliggöra och stimulera sin egen pedagogiska utveckling, dels ett verktyg för andra i att bedöma den. 

Publicerad av: Inger Helldal Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-03-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)