Vad gjorde Pedagogiska rådet

Pedagogiska rådet arbetade med pedagogisk utveckling och förnyelse på Högskolan i Gävle. Rådet bestod av en ordförande, en handläggare och sex lärarledamöter, en adjungerad ledamot samt två studentrepresentanter. De sex lärarledamöterna utsågs av respektive institution.Rådet var ett rådgivande organ bl.a. med uppgiften att vara en kritisk röst i den pedagogiska debatten och utvecklingen vid HiG.

Högskolepedagogiska kurser

En av huvuduppgifterna för Pedagogiska rådet var att ta fram ett högskolepedagogiskt kursutbud för högskolans lärare. Detta gällde i första den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen, som togs fram i samarbete med Penta Plus med utgångspunkt ur Lundarapporten.

Pedagogisk meritering

En annan av Pedagogiska rådets stora uppgifter var att ta fram en pedagogisk meritportfölj. Detta arbete blev klart under 2007.

Skriftserie

Pedagogiska rådet upprättade en skriftserie och gav 2004 ut volym nr 1 "Kunskap och lärande i den högre utbildningen - lärarreflexioner från praktiken". Texterna i antologin har vuxit fram som en av flera examinationsuppgifter inom ramen för en kurs i högskolepedagogik som genomförts vid Högskolan i Gävle.

Bolognaprocessen

Pedagogiska rådet arbetade också mycket med vissa frågor rörande Bolognaprocessen. Främst gällde det Bolognaanpassningen av våra kurser och betygssättning i sju grader. Rådet anordnade ett antal seminarier, workshops och föreläsningar i ämnet.

Styrdokument och protokoll

Rådets dåvarande programförklaring och mötesprotokoll finns tillgängliga.
Programförklaring
Protokoll

Publicerad av: Inger Helldal Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-03-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)