Gå till eugreenalliance
Sök

Arkivering och diarieföring

Styrdokument som gäller vid diarieföring och arkivering:

- Arkivbeskrivning Pdf, 397 kB.

- Arkivförteckning Word, 43 kB.

- Dokumenthanteringsplan Pdf, 492 kB.

- Dokumenthanteringsplan för forskningshandlingar Pdf, 438 kB.

- Gallrings- och bevarandeplan upphandling Pdf, 101 kB.

- Klassificeringsstruktur Word, 76 kB.

Arkivering av handlingar

Arkivering av handlingar från tiden fram t o m 2012-12-31 sker enligt tidigare Arkivförteckning Pdf, 183 kB.. Arkivering av handlingar från tiden 2013-01-01 och framåt sker enligt Arkivförteckning Word, 43 kB. och Dokumenthanteringsplan Pdf, 492 kB.. I dokumenthanteringsplanen kan du se alla typer av handlingar som förekommer vid HiG och huruvida dessa ska bevaras eller gallras, samt om och i så fall i vilket system handlingen skall registreras.

Diarieföring

Vid Högskolan i Gävle används sedan 2011-01-01 ärendenhanteringssystemet W3D3 för diarieföring av handlingar.

Publicerad av: Inger Helldal Sidansvarig: Ann Scherdin Sidan uppdaterades: 2019-04-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)