Avdelningen för HR

Avdelningen ansvarar för övergripande personalfrågor, lönebildning, beredning av högre tjänster, arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor, förhandlingar, kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Avdelningens ansvarsområden

 • att utreda, bereda, stödja och utveckla frågor som rör avdelningens ansvarsområden
 • att ge stöd och service till högskolestyrelse, rektor, akademierna och den gemensamma
  administrationen i frågor som rör avdelningens ansvarsområden
 • att svara för Högskolans process- och projektledning och koordinering vad avser
  personaladministration
 • Högskolans personal- och löneadministration, avtalstolkning och lönerevision
 • att planera och organisera personal/ledarutveckling och andra personalutvecklings-
  insatser
 • att planera för Högskolans kompetensförsörjning
 • att bistå anställningsnämnden med arbetsrättslig kompetens och administrativt stöd
 • att vara samordnande vid arbetsmiljöprocessen
 • Lika villkorsfrågor för personal


Kontakt

HR-avdelningen, tfn 026-64 85 00 (vxl)

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-09-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)