Tillgänglighet

Huvudansvar för tillgänglighetsfrågor vid Högskolan i Gävle ligger hos Avdelningen för utbildningsstöd.

Allmän information om tillgänglighet i våra byggnader

Information om tillgänglighet finns på Akademiska hus' hemsida www.akademiskahus.se

Klicka dig vidare via Fastigheter och Campusområden. Här är en direktlänk till Campus Gävle. Infomation om Campus Gävle Där hittar du information om t ex hissar, ramper och RWC för respektive byggnad.

I schemasystemet Kronox finns viss information om våra undervisningssalar. Om en sal är benämnd Föreläsningssal eller Hörsal är det en gradängsal (dvs. bänkraderna är placerade i olika trappsteg). Vissa av gradängsalarna är tillgängliga för rullstolsburna, men inte alla. Kontakta din lärare eller Avdelningen för utbildningsstöd om du har frågor om en specifik lokal.

RWC-toaletter

Hörslinga

Var kan jag parkera med parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning?

En kartbild som visar var parkeringsplatser för personer med nämnda tillstånd finns.

Var finns hissarna?

En kartbild som visar var hissarna är placerade.

Mer om tillgänglighetsfrågor vid Högskolan i Gävle

Tillgänglighetsfrågor vid HiG
Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle (under revidering)

Kontakt

Har du frågor om den fysiska tillgängligheten kan du kontakta lokalenheten vid Högskolan (lokaler@hig.se) eller fastighetsägaren Akademiska hus (www.akademiskahus.se).

Publicerad av: Fredrika Nordahl Westin Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2019-09-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)