Högskolekyrkan

Högskolekyrkan finns för dig som är student eller anställd vid Högskolan i Gävle. Du är välkommen med livets alla frågor, oavsett vad du tror på eller inte tror. Tillsammans får vi söka sammanhang där vi får möjlighet att dela erfarenheter av livet med varandra. Dialog med människor av skilda trosuppfattningar, traditioner och religioner är en självklarhet.

På högskolan möts varje dag människor i olika åldrar, med olika bakgrund, kulturer, traditioner, ideologier och tro, en mångfald som hela tiden är i förändring. Kanske har man som student just flyttat hemifrån, till en ny stad eller rent av ett nytt land. Nya erfarenheter och ny kunskap utmanar och ställer krav. Studieresultat ska presteras och i det sociala livet ska man helst vara lyckad. Allt detta nya kan ställa frågor kring den egna identiteten, vem är jag och vad vill jag i livet? Har jag valt rätt studieinriktning, kan jag få arbete, hur kan det bli i framtiden? Studietiden kan vara spännande men också kännas pressande och osäker, det är en tid av möjligheter men också av prövning. I denna miljö finns Högskolekyrkan närvarande. I möte och samtal, genom reflektion kring liv och yrkesval, i stillhet och tystnad får vi tillsammans dela erfarenheter av livet med varandra, ett delande som kan fördjupa och berika studietiden.

  • Högskolekyrkan i Gävle är ekumenisk men just nu finns endast Svenska kyrkan representerade. Kontakt med andra samfund och andra religioner förmedlas självklart.
  • Högskolekyrkan i Gävle vänder sig till studenter och anställda oavsett religion, nationalitet eller sexuell läggning — troende eller inte troende.
  • Högskolekyrkan erbjuder bland annat enskilda samtal, lektionsmedverkan kring livsfrågor samt meditationer och avslappning i högskolans Stilla rum.

 

Högskolekyrkan önskar dig en god studietid!


Kontakt

Rickard Borgenback, högskolepräst (Svenska kyrkan)
E-post: rickard.borgenback@svenskakyrkan.se                                        Tel: 026-17 05 81                                                                                                                                                                                                       

Marianne Lundin, högskolepräst (Svenska kyrkan)
E-post: marianne.lundin2@svenskakyrkan.se 
Tel: 026-17 05 63

Publicerad av: Marianne Lundin Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2017-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)