Information under sommaren - FAQ

Avdelningen för utbildningsstöd bemannas hela sommaren, men har begränsad bemanning under vissa veckor. Det kan under en period vara svårare att nå oss via telefon och svarstiden på mejl kan förväntas vara något längre än normalt. Vi hoppas du har överseende med detta.

För att hjälpa dig på bästa sätt har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna under sommaren, så förhoppningsvis kan du hitta svar på din fråga här.
Klicka på det ämnesområde du har frågor om.

Viktiga datum


På antagning.se hittar du bland annat information om när du får ditt antagningsbesked och när du senast måste besvara det.

 

21 augusti
Insparken startar
Gå till studentkårens sida för mer information: Gefle Studentkår

26 augusti
Informationsträff - pedagogiskt stöd

28 augusti
Introduktionsdag för nya studenter

2 september
Terminsstart

För vissa utbildningar gäller andra datum

Anmälan och antagning

Anmälan och antagning

 • Allmänna antagningsfrågor
  Om du har frågor om din anmälan, ditt konto på antagning.se eller andra allmänna antagningsfrågor ska du kontakta Antagningsservice. Telefon 0771-550 720.

 • När får jag besked om jag kommit in?
  Du får besked i ditt antagningsbesked. Första skickas ut i juli och det andra i augusti. Glöm inte att titta i din skräppost om du inte hittar mejlet från antagning.se. Du kan också logga in på antagning.se för att läsa meddelandet.

 • Jag är reserv till en kurs. När får jag besked om jag kommit in?
  Vi kan tyvärr inte svara på hur stor sannolikhet det är att du kommer in på din utbildning om du står som reservplacerad. Efter andra urvalet samt strax efter kursstart meddelas de reserver som antagits vid respektive tillfälle. Antalet reserver som antas beror bland annat på hur många som tackar nej till kursen. Du kan själv se när reservantagning startar och avslutas för just din utbildning på antagning.se.

 • Jag har gjort en sen anmälan. När får jag besked om jag kommit in?
  Anmälningar som gjorts efter den 16 april 2019, s.k. sena anmälningar, behandlas efter de ansökningar som inkommit i tid. Ansökningarna behandlas i datumordning och handläggs så snabbt som möjligt. Du får besked tidigast den 2 augusti och senast tre veckor efter utbildningens start.
 • När måste jag senast svara på mitt antagningsbesked?
  Sista dag att svara på det första antagningsbeskedet står angivet på antagning.se. Om du blivit antagen senare behöver du inte svara på antagningsbeskedet men om du inte tänker påbörja din utbildning är det viktigt att du lämnar återbud, så att man kan kalla in reserver. Det gör du enklast på antagning.se.

 • Jag har glömt att svara JA på mitt antagningsbesked. Vad gör jag?
  Alla sökande som varit behörig till ett sökalternativ men blivit struken på grund av missat ja-svar eller blivit "TAK-struken" (maxtak att bli antagen är 45 hp/termin) kan göra en återanmälan. Instruktioner om hur du gör en återanmälan finns på antagning.se. Om inte sökalternativet är stängt för sen anmälan behandlas en "återanmälan" som en sen anmälan inkommen det datum som återanmälan görs.

 • Jag skickade in mina meriter för sent (efter sista kompletteringsdag). Vad gör jag?
  En sent inskickad komplettering behandlas inte automatiskt. Den sökande måste själv meddela Antagningsservice (tel 0771-550 720) att en komplettering skickats in och sedan få hjälp med en återanmälan.

 • Jag har blivit villkorligt antagen. Vad innebär det?
  Det innebär att vid granskningen av din ansökan fanns en registrering på en behörighetskrävande kurs, men kursen var inte avslutad. Du som är villkorligt antagen måste vid kursstart visa upp att du uppfyllt villkoren för antagning. Du kan inte själv registrera dig på din kurs utan måste, under registreringsperioden för aktuell utbildning, kontakta studentsupport@hig.se för hjälp med registrering.

 • Finns det platser kvar på utbildningen?
  Om utbildningen är öppen för sen anmälan på Antagning.se, så har den en välj-knapp och du kan fortfarande skicka in din anmälan. Detta är dock ingen garanti för att du får en plats på utbildningen.

 • Jag vill anmäla mig till en kurs, men det finns ingen välj-knapp?
  Om en utbildning saknar välj-knapp är den stängd för sen anmälan och det finns inga lediga utbildningsplatser kvar. En sen anmälan kan bara göras på kurser som fortfarande är öppen för sen anmälan och därmed har en välj-knapp.

 • Var hittar jag antagningsstatistik?
  UHRs statistiksidor hittar du information om lägsta antagningspoäng, antal sökande och antal antagna.
Inför terminsstarten

Inför terminsstarten

 • Jag har frågor om en utbildning jag sökt. Vart vänder jag mig?
  Du hittar kontaktuppgifter i ditt välkomstbrev.

 • När börjar terminen?
  Se rutan "Viktiga datum" och läs även introduktionsschemat för mer information.

 • Hur hittar jag mitt schema?
  Du kan hitta ditt schema via vår app Kronox. I appen kan du söka upp ditt schema och spara det för att enkelt komma åt det nästa gång. Du kan söka på kurs, program, lokaler eller signatur. Appen finns på svenska och engelska och du laddar ner den gratis från Itunes App Store eller Google Play. Du kan även söka fram ditt schema via schema.hig.se.

 • Hur vet jag vilken kurslitteratur jag behöver?
  I kursplanen finns bland annat kursens litteraturlista. Kursplanen hittar du i ditt välkomstbrev men du kan också söka fram din kursplan via kursplanedatabasen.

 • Hur får jag information om mitt program/min kurs? 
  Allmän information och välkomstbrev finns på hig.se/nystudent.

 • Jag har inte fått något välkomstbrev. Vad gör jag?
  Välkomstbreven för program och kurser finns samlade på hig.se/nystudent

 • Hur söker jag studentbostad?
  Information om studentbostäder finns på hig.se/studentbostad

 • Jag har blivit reservplacerad, kan jag gå på introduktionen och uppropet?
  Nej, endast de som är antagna medverkar på uppropet. Högskolan i Gävle kallar reserver till program och kurser i strikt turordning utifrån urvalsresultatet. Vi kontaktar dig om du blir erbjuden en plats.

 • När kan jag aktivera mitt användarkonto?
  Du kan tidigast aktivera ditt användarkonto två veckor innan terminsstart. Om du gjort en sen anmälan/efteranmälan kan du aktivera ditt användarkonto tidigast dagen efter antagningsbeskedet.

 • När kan jag registrera mig på mina kurser?
  Du kan normalt registrera dig en vecka före kursstart. Du hittar mer information om kursregistrering i ditt välkomstbrev.

 • Vart vänder jag mig med frågor om kursens innehåll?
  Om du har frågor om kursens innehåll eller upplägg skall du kontakta kursansvarig lärare. Kontaktuppgifter finns i ditt välkomstbrev.
Kursfrågor

Kursfrågor

 • Vart ska jag vända mig med frågor om min kurs, kursregistrering eller inrapportering av resultat?
  För hjälp med allmänna frågor om din kurs, kursregistrering eller inrapportering av resultat, mejla studentsupport@hig.se. Under sommaren har vi minskad bemanning. Vänligen ring vår växel (026-64 85 00) vid brådskande ärenden, så kopplar de dig till den personal som är på plats.

 • Hur gör jag ett studieuppehåll/studieavbrott?
  Studieuppehåll/avbrott görs via särskilda blanketter. Information och blankett finns på sidorna nedan.
  Studieuppehåll
  Studieavbrott


Internationella studenter

Information till internationella studenter

Studievägledning

Studievägledning

 • Jag vill boka tid hos en studievägledare.
  Mellan 24/6 - 9/8 går det inte att boka tid hos studievägledningen. Se deras webbsida för tider och kontaktuppgifter under sommaren. Från och med 12/8 når du studievägledarna på deras ordinarie tider
  Studievägledningens webbsida
 • Vart ska jag vända mig med frågor om min kurs, kursregistrering eller inrapportering av resultat?
  För hjälp med allmänna frågor om din kurs, kursregistrering eller inrapportering av resultat, mejla studentsupport@hig.se.
 • Jag har frågor om en utbildning jag sökt. Vart vänder jag mig?
  Om du har frågor om den utbildning du sökt hittar du mer information i ditt välkomstbrev.


Studenthälsa

Studenthälsan

 • Jag vill komma i kontakt med Studenthälsan.
  Under sommaren har Studenthälsan begränsad bemanning. Om du behöver rådgivning eller psykosocialt stöd, kontakta din hälsocentral eller ring sjukvårdsrådgivningen på 1177. Se information på Studenthälsans webbsida om aktuella telefontider och öppettider under sommaren.
Pedagogiskt stöd

Pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning

 • Hur går jag tillväga om jag har en funktionsnedsättning och behöver pedagogiskt stöd?
  1. Du ansöker om pedagogiskt stöd via systemet NAIS. Du behöver bifoga ett intyg som styrker din funktionsnedsättning. Det går bra att ladda upp ett foto av intyget med telefonen.

  2. Samordnaren kontaktar dig för att boka en tid för samtal om stödåtgärder. Ansöker du om pedagogiskt stöd under sommaren så kan den första kontakten dröja något.

  3. Samordnaren utfärdar ett beslut där stödåtgärderna beskrivs. Detta beslut behöver du sedan visa upp för dina lärare och examinatorer när ni pratar om vilket stöd du behöver.

 • Hur når jag samordnaren för studenter med funktionsnedsättning? 
  Du kan skicka ett mejl till ps@hig.se. Notera dock att under sommaren har vi begränsad bemanning. Se information på webbsidan nedan om aktuella telefontider och öppettider under sommaren. 
  Stöd vid funktionsnedsättning
Tentamensutlämning

Tentamensutlämning

 • När kan jag hämta ut min tenta?
  Alla underkända tentamina som skrevs i slutet vårterminen 2019 kommer att skickas hem per post till din folkbokföringsadress. 
  Mer information tentamensutlämning
Examen

Examen och intyg

 • Hur ansöker jag om examen och hur lång är handläggningstiden?
  Information om ansökningsprocessen, handläggningstiden, vad som krävs för att ansöka om examen m.m. finns på examensenhetens webbsida

 • Hur får jag ut ett studie- eller registreringintyg?
  Du kan skriva ut intyg själv via Ladok.
Fler frågor

Fler frågor?

Om du inte hittat svar på dina frågor här, titta gärna igenom våra andra FAQ- och informationssidor.

Om du är ny student hittar du svar på de flesta av dina frågor på hig.se/nystudent.

Kontakt

E-post
studentcentrum@hig.se

Telefon
026-64 85 00 (växel)

Publicerad av: Jennie Carlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)