Välkommen till kursen Belastningsergonomi 7,5hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på kvartsfart Distans under vecka 36-03.

Kursnamn

Belastningsergonomi 

Kurskod

CBA002

Anmälningskod

14511

Ansvarig akademi

Akademin för hälsa och arbetsliv

Kursansvarig lärare

Namn: Annika Hed Ekman

Email: Annika.Hed.Ekman@hig.se

Tel: N/A

Kursadministration

Namn: Lena Hjelm

Epost: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 augusti– 1 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

  • Kursens schema
  • Schemat finns tillgängligt senast 4 veckor innan kursstart.
Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg


Varmt välkommen till kursen Belastningsergonomi!
Kursen ges i nätbaserad form med 25 % studietakt. Kursen innehåller inga fysiska eller obligatoriska träffar. Undervisningsform är förinspelade föreläsningar samt egen inläsning. Kursen innehåller fyra skriftliga examinationsuppgifter. Uppgifterna läggs ut fortlöpande med fastställda inlämningsdatum jämnt fördelade över terminen. Studierna bygger på eget ansvar för lärande, aktivt kunskapssökande, kritiskt förhållningssätt och reflektion. Arbete sker individuellt och då arbetet inte är tidsbundet, förutom inlämningsdatumen som meddelas vid terminsstart, så går det bra att kombinera kursen med arbete/ andra studier.

Kursstart
Kursen startar måndagen den 3:e september. Eftersom kursen är helt webbaserad kommer inget formellt ”upprop” att hållas. För att vi ska veta att du avser att gå kursen ska du istället göra en kort presentationsuppgift och lägga upp på Blackboard senast den 6:e september. Om du av någon anledning inte har möjlighet att göra presentationsuppgiften innan utsatt datum kontaktar du den kursansvarige via mail: annika.hed.ekman@hig.se.

Introduktionsuppgift:
- Uppgiften består av att beskriva och reflektera över en arbetsplats du känner till ur belastningsergonomisk synvinkel. Det kan vara en arbetsplats där du just nu förvärvsarbetar, skolsalen där du sitter eller kontoret hemma som du använder när du läser den här kursen. Finns det något som kan göras för att förbättra ergonomin på arbetsplatsen? (Omfattning: ca 200-400 ord).

På Blackboard finner du sedan utförligare instruktioner samt hur du laddar upp uppgiften.

Kommunikationssätt

Kursen ges med hjälp av lärplattformen Blackboard (info om hur du får tillgång till Blackboard hittar du ovan under Fem steg att komma igång). All information du behöver om kursen kommer att finnas på Blackboard. Här finns också möjlighet att diskutera med andra kursdeltagare. För att hålla dig uppdaterad är det viktigt att du regelbundet går in på Blackboard.

Vid frågor och funderingar nås kursansvarig via Blackboard alt. via e-post eller telefon.Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Lena Hjelm Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)