Välkommen till kursen Organisation, ledarskap och hälsa, 15hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart distans under vecka 36-03.

Kursnamn

Organisation, ledarskap och hälsa 15 hp

Kurskod

AHA301

Anmälningskod

14504, 14505

Ansvarig akademi

Akademin för hälsa och arbetsliv

Kursansvarig lärare

Namn: Linda Widar
E-post: linda.widar@hig.se
Telefon: 072-856 02 72

Kursadministration

Namn: Lena Hjelm
E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 augusti – 1 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

  • Kursens schema
  • Schemat finns tillgängligt senast 4 veckor innan kursstart.
Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursens huvudsakliga mål
Syftet med kursen är att du ska tillägna dig en fördjupad kunskap om arbetshälsa ur ett organisations- och ledarskapsperspektiv. Dessa kunskaper är av stor betydelse för att kunna arbeta med strategiska frågor nära forskningsfronten inom det arbetshälsovetenskapliga fältet.

Kursens övergripande struktur
Kursen bedrivs på halvfart distans. Kursen innehåller ett antal uppgifter som redovisas muntligt och skriftligt i form av inlägg i diskussionsforum på Blackboard, seminarier och inlämningsuppgifter. Observera att seminarier är examinerande. Schema för kursen finns tillgängligt på Blackboard 4 veckor innan kursstart.

Pedagogiskt upplägg
Pedagogisk forskning har klart visat att aktiva undervisningsformer är att föredra, speciellt om den kunskap som studenten ska förvärva är av analytisk natur (djup förståelse). Lärandemålen är av typen kritiskt diskutera/värdera och självständigt genomföra. För att hjälpa dig att nå målen kommer undervisningen att baseras på att du själv läser litteratur och på annat sätt inhämtar kunskap för att sedan diskutera materialet med lärare och andra kursdeltagare. För att klara kursen och uppnå lärandemålen krävs mycket eget arbete och inläsning. 50 % studietakt motsvarar ca 20 timmars studier per vecka. Vi som är lärare kan stödja din inlärning men vi kan inte lära dig något utan din aktiva medverkan. Det är du som lär dig själv med vår hjälp. Studierna bygger på eget ansvar, aktivt kunskapssökande, kritiskt förhållningssätt och reflektion.

Väl mött, Linda Widar (kursansvarig och lärare)

Kommunikationssätt

På den här kursen kommer all undervisningen att ske på distans. Blackboard är det huvudsakliga verktyget för kommunikation inom kursen. På Högskolans webb finns bra information och hjälp hur Blackboard fungerar

Vid frågor kontakta Learning center.

För seminarier/frågestunder kommer vi att använda Zoom. Det kräver ingen särskild mjukvara utan bara en webbläsare. Information om hur Zoom fungerar, och hur du testar ljud och bild innan undervisningen börjar, finns på www.hig.se samt på Bb. Vid frågor kontakta Learning center.

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-07-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)