Välkommen till kursen Bildpedagogik 1-30, 30 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36-23

Kursnamn

Bildpedagogik 1-30

Kurskod

BPG002

Anmälningskod

 13100

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Ingela Fernström

E-post: ingela.fernstrom@hig.se

Tfn: 070- 202 787 5 

Kursadministration

Jenny Jansson

E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 augusti – 1 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Varmt välkommen till Bildpedagogik, BPG002, 1 - 30 hp

Kursen som du har antagits till är en distansutbildning som löper över två terminer med fem träffar per termin vid Högskolan i Gävle. Träffar äger rum på fredagar kl. 13:00 – 19:00 och lördagar 9:00 – 15:00. Vi arbetar i bildsalen 31:219, om inte annat anges i studiehandledningen.

Kursen, Bildpedagogik 1 - 30 hp, förenar studier i bildpedagogik med studier i och om visuell kultur. Det innebär, i den här kursen, att vi kommer att sammankoppla praktiskt bildarbete och teoretiska studier med fokus på visuell kultur och bild som pedagogiskt verktyg. Undervisningen sker i form av praktiskt arbete, litteraturseminarier och föreläsningar. Kurstillfällena är examinerande, vilket innebär att du behöver närvara och delta aktivt vid träffarna. Mellan kurstillfällena kommer du ha uppgifter att arbeta med hemma; praktiska uppgifter och skrivuppgifter, vilka också är examinerande.

Höstterminens helger:
6 och 7 september
4 och 5 oktober
25 och 26 oktober
22 och 23 november
10 och 11 januari

Vårterminens helger tillkännages under höstterminen.

Vid första kurstillfället kommer ni att få en detaljerad studiehandledning för höstterminen där kursens innehåll och uppgifter beskrivs.
En materialavgift på 200 kronor/termin tas ut, mer information om det ges vid kursstart.

För er som kommer resande till Gävle finns det flera billiga möjligheter till boende i Gävle bl a:
Vandrarhem Gamla Gefle STF http://www.geflevandrarhem.se
Järnvägshotellet http://www.jarnvagshotellet.nu
Hotell Aveny http://hotelaveny.eu
Hotell Boulogne http://www.hotellboulogne.com/
Pensionat Slottstorget http://www.slottstorget.se/
Tänk på att beställa rum i god tid – det brukar vara stort tryck på helgerna!

Återigen varmt välkommen den 6 september klockan 13:00 i sal 31:219 på Högskolan i Gävle.
Vänligen,
Ingela Fernström, lärare och kursansvarig

Kommunikationssätt

Vi använder oss av den webbaserade lärplattformen Blackboard för information och kommunikation. Inlämning av kursuppgifter sker via Blackboard. Här kommer även kommentarer och respons på uppgifter att kommuniceras. Det medför att det åligger dig som student att efter kursstart sätta dig in i lärplattformens funktioner.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Jenny Jansson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)