Välkommen till kursen Bildpedagogik 61-75, 15 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36-03

Kursnamn

 Bildpedagogik 61-75

Kurskod

BPG503

Anmälningskod

 13120

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Lena O. Magnusson

E-post: lena.o.magnusson@hig.se

Tfn: 076 - 213 27 76 

Kursadministration

Jenny Jansson

E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 augusti – 1 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Välkommen till Bildpedagogik 61-75 hp (och sedan 76-90 hp)

Kursen är en fortsättningskurs för de som tidigare läst upp till 60 hp i Bildpedagogik (eller annan motsvarande utbildning). Under höstterminen 2019 går den första kursdelen (BPG503). Under vårterminen går den andra delen (PEG502) då ni skriver uppsats. De båda kurserna ges som distanskurser på halvfart. Höstens kurs startar vecka 36, 2019 och den avslutas vecka 3, 2020. Ni söker fortsättning (uppsatsdelen) på kursen genom ansökan i oktober 2019 och den delen av kursen löper under våren fram till sommaren 2020. Vi kommer att prata mer om detta när vi ses vid det första tillfället i september.

Allmänt om kursen, träffar och arbetsformer

Kursen du har antagits till är en distansutbildning som löper över två terminer (se ovan). Under höstterminen träffas vi vid fyra tillfällen dessa träffar ligger på fredagar och på lördagar. Du kommer också att ha uppgifter att arbeta med mellan kurstillfällena. Även om det är en distansutbildning så behöver du närvara vid alla träffarna eftersom varje tillfälle är examinerande. Vi brukar ses mellan klockan 13.00 - 18.30 på fredagen och mellan klockan 9.00 - 15.00 på lördagen. Vi kommer oftast att befinna oss på högskolan i Gävle i lokalerna 31:218, eller 31:216 och 31:221.

Kursen förenar studier i bildpedagogik med studier i och om visuell kultur. Det innebär i den här kursen att vi kommer att sammankoppla praktiskt bildarbete och teoretiska studier med intresse för visuell kultur och för bild som pedagogiskt verktyg. Vi kommer att föra samtal i grupp och ha seminarier utifrån litteratur kombinerat med praktiska övningar. Du kommer att arbeta med praktiska uppgifter, textuppgifter och litteraturen hemma mellan träffarna och du kommer både att få dela med dig av, och ta del av, andras erfarenheter. I kursen förekommer således kombinationer av seminarier, gestaltande arbeten och föreläsningar. Kursen bygger till stor del på den enskilda studentens delaktighet och intresse för lärprocesser generellt och för lärprocesser som berör bild, blick och seende i synnerhet.

Höstterminen fyra kurstillfällen är inplanerade:
Vecka 37, 13-14 september, 2019 (terminen startar vecka 36 så du kommer att ha litteraturförberedelser fram till det första tillfället då vi ses, mer om det nedan).
Vecka 41, 11–12 oktober 2019
Vecka 45, 8–9 november, 2019
Vecka 3, 17-18 januari 2020

Vid det första kurstillfället kommer ni att få en detaljerad studiehandledning för höstterminen. En materialavgift på 100 kronor kommer att tas ut för höstterminen. Registrering sker av den enskilda studenten eller vid det första kurstillfället. Kan du inte närvara då måste du meddela mig.

Inför det första tillfället ska du ha läst Lindström, Lars. (2008). Nordic Visual Arts Education in Transition: A Research Review. Stockholm: Vetenskapsrådet. Den finns tillgänglig på nätet som pdf:
https://www.vr.se/english/analysis-and-assignments/we-analyse-and-evaluate/all-publications/publications/2008-05-09-nordic-visual-arts-education-in-transition.html.
Om du har problem att hitta den kan du höra av dig till mig via mejl.

Nästa bok som ska läsas i kursen är Sturken, M. & Cartwright, L. (2018). Practices of looking: an introduction to visual culture. 3th edition. New York: Oxford University Press. Ni kommer att få närmare information om detta när vi ses första gången. För er som har en tidigare upplaga av boken så går det bra att läsa den. Vi kan sedan tillsammans se vad som är nytt i den nya upplagan.

Examinationsuppgifter och moment

Kursen examineras genom aktivt deltagande under de praktiska och teoretiska aktiviteterna på högskolan, samt genom skriftliga och praktiska uppgifter under kursens gång (se kursplan). Kursen (BPG503) är på totalt 15 hp som i sin tur är uppdelade på två moment, var och ett av dem är på 7,5 hp. Uppsatsen är sedan på 15 hp (PEG502).

Avslutningsvis

Om ni har några frågor om kursen och kursens innehåll kan ni höra av er på mail eller telefon till Lena O Magnusson som är kursansvarig och undervisande lärare, lena.o.magnusson@hig.se eller 070-­2919583. Om ni har frågor av praktisk karaktär som handlar om behörighet, antagning och studentkonto ber jag att ni vänder er till högskolans växel 026-­648500 eller till IT-enheten via samma nummer. Om ni har allmänna kursadministrativa frågor ställ dem till studentsupport@hig.se , frågor om studiemedel ställs direkt till CSN.

Väl mött den 13/9, 2019, klockan 13.00 i sal 31:216 på högskolan i Gävle,
Med vänliga hälsningar, Lena O Magnusson, lärare och kursansvarig

Kommunikationssätt

Under kursens gång och mellan de fysiska träffarna på högskolan kommunicerar lärare och studenter via den webb‐baserade lärplattform Blackboard. Detta medför att det åligger studenterna att innan eller efter kursstart sätta sig in i lärplattformens funktioner.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Jenny Jansson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)