Välkommen till uppdragskursen Grundläggande programmering med matematikdidaktiskt fokus, fortsättningskurs 5hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursinformation

Kursen ges på kvartsfart under vecka 37-49.

Kursnamn

Grundläggande programmering med matematikdidaktiskt fokus, fortsättningskurs  

Kurskod

DVU300

Anmälningskod

18431

Ansvarig akademi

Akademin för teknik och miljö

Kursansvarig lärare

Jonas Boustedt
E-post: jonas.boustedt@hig.se
Telefon: 026-64 87 72

Kursadministration

Camilla Nordin
E-post: camilla.nordin@hig.se
Telefon: 026-64 87 46


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 2 september - 8 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema
Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursen startar med ett video-möte online måndag den 9 september kl 15:00-16:30. Det sker via Zoom och information om det kommer att finnas i Blackboard. Zoom-länken finns även inlagd på schemat. Vid video-mötet får ni en första introduktion till kursen och möjlighet att ställa frågor.

Kursen har två träffar på Högskolan i Gävle. Träffarna är inplanerade till lördagar. Den första träffen på Högskolan i Gävle är lördag den 21 september kl 10:00-16:00 i sal 99:518. Kaffe och smörgås finns uppdukat från kl 09:30. Tag med mobiltelefon för mentimeter samt - om du har möjlighet - bärbar dator eller läsplatta. Du kommer att få en introduktion till kursen och dess upplägg. Du kommer att få genomföra en självskattning. Vi bjuder på gemensam enklare lunch.

Det är inte obligatoriskt att närvara på de fysiska träffarna, men om man inte kan komma får man göra en kompletterande uppgift.

I kursen breddar och fördjupar du dina kunskaper i programmering och tränar din förmåga att representera matematiska modeller med programvara. Samtidigt utvecklar du din didaktiska förmåga att identifiera relevanta problem i matematiken och omvärlden där programmering är ett lämpligt sätt att lösa problemen - och omsätta det i din undervisning med dina elever. Du reflekterar även över programmering i relation till jämställdhet, etik och miljöfrågor.

Observera att kurslitteraturen köps in av Högskolan i Gävle. Den första boken kommer vi posta hem till dig. Detta under förutsättning att du inte redan fått den under grundkursen. Övrig litteratur delas ut den 21 september.

Det är viktigt att du skapar ett användarkonto vid Högskolan i Gävle och registrerar dig på kursen samt går in i Blackboard före den 9 september, se punkten Fem steg för att komma igång ovan. Om du får problem med användarkonto eller registrering/Blackboard så kontakta kursadministrationen.

Kommunikationssätt

På kursen används lärplattformen Blackboard. I Blackboard får du svar på frågor och tillgång till information, instruktioner, diskussioner, uppgifter, instuderingsfrågor, digitalt material, feedback, mm. Kursinstansen i Blackboard öppnar vid kursstart måndag vecka 37, den 9 september. Mellan de fysiska träffarna och de sex video-mötena i Zoom arbetar du med kursen i Blackboard. Examinationen sker genom seminarier, inskickade inlämningsuppgifter samt ett avslutande undervisningsprojekt.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud

Återbud

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud genom att kontakta kursadministrationen. Kontaktuppgifter finns i tabellen ovan.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-08-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)