Välkommen till kursen Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet 7,5hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart distans under vecka 36-45.

Kursnamn

Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet

Kurskod

FHA005

Anmälningskod

14206

Ansvarig akademi

Akademin för Hälsa och arbetsliv

Kursansvarig lärare

Namn: Agneta Morelli
E-post: agneta.morelli@hig.se
Telefon: 070-7659824

Kursadministration

Namn: Lena Hjelm

Email: studentsupport@hig.se

 

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 augusti – 1 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

  • Kursens schema
  • Schemat finns tillgängligt senast 4 veckor innan kursstart.
Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Välkommen till kurs FHA005, HT19  
Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbete 7,5 Hp

Den här kursen fördjupar kunskaperna i ämnet folkhälsovetenskap med fokus på ledarskap och samverkan i folkhälsoarbete. Uppgifterna i kursen är sammanlänkade i en progression. Först bekantar du dig med teorier, metoder och modeller utifrån kurslitteraturen för att sedan kunna applicera dessa på det praktiska arbetet vilket innebär att förstå olika tillvägagångssätt i strategiskt ledarskap och samverkan. I den sista delen av kursen arbetar du individuellt med att ta fram en åtgärdsplan genom att använda dig av de nyförvärvade kunskaperna.

Kommunikationssätt

Studierna i den här distanskursen bygger på eget ansvar, aktivt kunskapssökande, ett kritiskt förhållningssätt och reflektion.  
Kursen har 50 % studietakt. Undervisningen är helt nätbaserad och ges via Blackboard som kommunikationsplattform. Istället för seminarium på campus sker seminarium på Blackboard. Kursdeltagarna delas in i mindre studiegrupper. Studiegrupperna förblir desamma genom hela kursen och ska fungera som hjälp och stöd mellan studenterna i kursens olika uppgifter.Under kursens gång används utbildningsplattformen Blackboard [Bb] i första hand för kommunikation. Där finns även kursplanen (FHV005) och studiehandledningen med beskrivning av kursens mål, kurslitteratur och schema, m.m. Utöver Bb används även mail till dig. Ta därför som vana att regelbundet titta både på din mail och på Bb.  

På Blackboard (Bb)  finns  även  länkar  till  användbara  hjälpmedel  för studenter, exempelvis   länkar   till   att   skriva   referenser,   plagiatkontroll,   antiplagieringsguide och   studieteknik.  Gå  gärna in  och  sondera  på Bb för mer information.

Vi lärare finns här som inspiratörer och guider genom era studier. Hör gärna av er till oss vid eventuella frågor under kursens gång. Kom ihåg att registrera och skriva in dig på kursen i studentportalen.hig.se

Välkommen till kursstart den 4 september, 2019!


Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Lena Hjelm Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-09-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)