Välkommen till kursen Marknadsföring B, 7,5 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart distans under vecka 46-03.

Kursnamn

Marknadsföring B 

Kurskod

FEG240

Anmälningskod

11171

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Namn: Jonas Molin

E-post: jonas.molin@hig.se

Telefon: 026-64 89 78

Kursadministration

Namn: Angelica Selin

E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 4 November - 10 November 2019

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Du har en spännande men också krävande kurs framför dig. För att underlätta ditt arbete rekommenderas att du tar dig en stund och läser igenom studiehandledningen som du hittar på Blackboard noggrant.

Marknadsföring B är en problembaserad tillämpningskurs som bidrar till fördjupning i utvalda marknadsfrågor. Utifrån beskrivningar och analyser av olika företags marknader och organisationsförhållanden diskuteras strategiska och operativa insatser för att uppnå uppsatta mål. Kursen behandlar företags marknadsföringsfrågor utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv. Kursen Marknadsföring A gav en översikt över de begrepp och modeller som utgör marknadsförarens grundläggande kunskapsbas. Kursen Marknadsföring B är mer tillämpningsinriktad och går ut på att kunna definiera marknadsproblem, sätta in aktuella problem i ett företagssammanhang, söka relevant information, samt välja och tillämpa relevanta begrepp och modeller (verktyg) från marknadsföringslitteraturen.

Kommunikationssätt

Denna kurs ställer inga krav på fysiska träffar. Kommunikation i samband med kursen sker huvudsakligen via Blackboard (som enkelt kan beskrivas som kursens webbaserade digitala klassrum) och via den studentmail du tilldelats av Högskolan i Gävle. Blackboard är tänkt att fungera som en informations- och kommunikationskanal för att t ex få aktuell information, hämta kursmaterial, lämna in examinationsuppgifter, kommunicera med kursdeltagare och kursansvarig mm.

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad under kursens gång, ta därför för vana att regelbundet ”titta in i klassrummet”. Glöm inte att även regelbundet kontrollera din högskolemejl för att inte missa viktig information som skickats till dig. Du når din högskolemejl/studentmejl via Studentportalen, https://studentportal.hig.se

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Kristina Rossander Palm Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-07-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)