Välkommen till kursen Genus och jämställdhet i organisationer, 4hp

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på kvartsfart under vecka 36-03.

Kursnamn

Genus och jämställdhet i organisationer 4hp

Kurskod

GEG003

Anmälningskod

ej klart

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Sarah Ljungquist

slt@hig.se

070-1914569


Kursadministration

Monika Karlsson

studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 aug - 1 sept

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Schema

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Hej,
och varmt välkommen till kursen Genus och jämställdhet i organisationer!
Kursen som är på 4 hp vänder sig till dig som är nytillträdd chef vid Högskolan i Gävle och går på kvartsfart under höstterminen 2019. Fyra utbildningstillfällen är inplanerade och inför tre av dessa läses anvisad litteratur (se nedan), vid det fjärde och avslutande tillfället redovisas examinationsuppgiften.

Många av texterna finns som PDF och kommer att läggas upp på kursens Blackboard före juni månads slut. De texter som inte tillhandahålls i elektronisk form finns att hämta i receptionen på Hig.

Nedan finner du information med datum, tider och innehåll för de fyra utbildningstillfällena. En studiehandledning med kursplan samt information om lokaler för de olika tillfällen kommer att läggas upp på kursens Blackboard.

Varmt välkomna i höst!

Sarah Ljungquist och Kajsa Svaleryd

 

Utbildningstillfällen

Utbildningstillfälle 1, torsdag 29 augusti klockan 9.00 -12.00. Lokal:
• 08.30 -09.00 Kursstart med fika
• 09.00 -10.30 ”Genusmedveten kompetensförsörjning”. Föreläsning av Ylva Fältholm, rektor vid HiG
• 10.30 -11.15 ”Jämställdhetsintegrering som nationell strategi och regeringsuppdrag. Föreläsning av Kajsa Svaleryd, samordnare för lika villkor, HiG
• 11.15 -12.00 ”Att anlägga genusperspektiv med jämställdhet som mål”. Introduktionsföreläsning om genus av Sarah Ljungquist, lektor och forskare vid HiG.

Utdelning av Nationella sekretariatet för
Genusforskning tre vägledningar i jämställdhetsintegrering: Initiera, Inventera och Planera

Litteratur, att läsa inför första utbildningstillfället
Mark, Eva (2007) Jämställdhetsarbetets teori och praktik. Upplaga 1, Studentlitteratur, 148 s.
Jämställdhet i verksamhetsutveckling, (2011), red. K. Lindholm, Studentlitteratur, 261 s.
Hirdman, Yvonne (1988) ”Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning” i Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 3, 1988. s. 49-63.
SÅ GÖR DU: JÄMSTÄLLDA STYRDOKUMENT. EN HANDLEDNING FÖR DIG SOM ARBETAR MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING PÅ MYNDIGHET. Nationella sekretariatet för genusforskning, 16 s. (PDF)
Åström, Gertrud,(2007) Det är alltid rätt tid och plats att jämtegrera. Länsstyrelsens rapportserie 19/2007. 54 s. (PDF)


Utbildningstillfälle 2, fredag den 27 september klockan 8.30- 16.00. Lokal:
• 08.30-9.00 Morgonfika
• 09.00 - 9.30 Genomgång av eftermiddagens gruppuppgift.
• 09.30-12.00 Föreläsning: ”Kön och organisation. Jämställdhetsintegrering i teori och praktik”, Renée Andersson, Statsvetare och genusvetare, FD vid Örebro universitet.
LUNCH
• 13.00- 16.30. Arbeta i grupper utifrån de tre vägledningar om jämställdhetsintegrering Initiera, Inventera och Planera för jämställdhetsintegrering i akademi. FIKA ingår.
Litteratur, att läsa inför andra utbildningstillfället
Ø Wahl, Anna m.fl. (2011) Det ordnar sig. Lund: Studentlitteratur AB, 283 s.
Ø Wittbom Eva, (2009) Att spränga normer – om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering, Diss, Stockholms Universitet. Stockholm: Stockholms Universitet, 244 s.(PDF)
Ø Initiera, inventera samt planera för jämställdhetsintegrering i akademin. Nationella sekretariatet för genusforskning. Rapport 2017:2, 2016:1 samt 2017:1, 55 s. (PDF)

Utbildningstillfälle 3, tisdag den 26 november klockan 13.00 - 16.30. Lokal:
• 13.00 -16.00 Genusmedvetna chefer ett villkor för ett genusmedvetet lärosäte”. Föreläsning med Susanne Andersson, forskare och lektor, vid Stockholms universitet.
• 16.00 -16.30 Avrundning, sammanfattning, eventuella frågor inför sista tillfället.

FIKA ingår
Litteratur, att läsa inför tredje utbildningstillfället
Ø Andersson, Susanne mfl. (2009) Mellanchefen: en maktpotential. . Fiber Optic Valley http://jamda.ub.gu.se/handle/1/387.
Ø Thomsson, Helene & Elvin-Nowak, Ylva (2010) 11 nyanser av tystnad. Om maktspel och konflikter på arbetsplatser. Bokförlaget Bonnier Existens, 255 s.
Ø Husu, Liisa (2005) Dold könsdiskriminering på akademiska arenor: osynligt, synligt, subtilt.
Stockholm: Högskoleverket (35 s.) (finns som e-bok)
Ø Wahl, Anna & Sophie Linghag (2013) Män har varit här längst: jämställdhet och förnyelse i industrella organisationer. Lund: Studentlitteratur, 163 s.

Utbildningstillfälle 4, måndag 16 december klockan 13.00-16.30. Lokal: Krusenstjernasalen
• 13.00 - 16.30 Redovisning av examinationsuppgift. FIKA ingår

Kommunikationssätt

Kommunikationen i kursen sker via Blackboard och mejl.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)