Välkommen till kursen Genusvetenskap 31-60 hp! distans

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36-23.

Kursnamn

Genusvetenskap 31-60 hp

Kurskod

GEG300

Anmälningskod

12402

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Malena Granhall

malena.granhall@hig.se

Kursadministration

Monika Karlsson

studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 aug - 1 sept

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Schema

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Bästa genusstudent!
Vi önskar dig varmt välkommen till Genusvetenskap (B) 31-60 hp, vid Högskolan i Gävle. Kursen är en distanskurs som löper med 50 % studietakt över två terminer. Kursen är nätbaserad men vi ordnar frivilliga fysiska träffar om önskemål uppkommer. Vi använder utbildningsplattformen Blackboard som kursplats. Kursen omfattar bl. a. föreläsningar som du kan se via din dator, webbaserade träffar samt olika muntliga och skriftliga examinationer (oftast hemtentamina).

Du registrerar dig via ladok mellan 26/8-1/9 för att behålla din plats

Kurslitteratur
Kurslitteraturen hittar du i nätboklådor (nätbokhandeln), forskningsbibliotek och i vissa fall även stadsbiblioteken. Planera din läsning väl; halvfartsstudier motsvarar ca 20 timmars arbete per vecka. Förbered dig gärna genom att börja läsa in romanerna och se filmerna som ingår i första kursmomentet. Kurslitteraturlista för moment 0010 se nedan. Urvalet i de teoretiska texterna meddelas (med undantag för det i Gilbert & Gubar som anges nedan) i samband med att informationen läggs ut på Blackboard.
I stort sett komplett kursinformation kommer att finnas på Blackboard 26 augusti.

Kommunikationssätt

Deltagande i träffar på nätet eller fysiskt
Vi erbjuder 2 till 3 webbaserade träffar per termin (frivilliga fysiska träffas ordnas om önskemål uppkommer). För det digitala deltagandet, som sker via Zoom eller Skype, krävs fungerande mikrofon, webbkamera och bra uppkoppling. Tider för de webbaserade seminarieträffarna bestäms i samråd mellan kursdeltagare och lärare på det aktuella kursmomentet.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)