Välkommen till kursen Personlig tränare, 60 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart Distans under vecka 36-23.

Kursnamn

Personlig tränare

Kurskod

IDKP1G

Anmälningskod

14112

Ansvarig akademi

Akademin för Hälsa och arbetsliv

Kursansvarig lärare

Namn: Maria Westin
E-post: Maria.Westin@hig.se
Telefon: 026-648849

Kursadministration

Namn: Lena Hjelm
E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 augusti – 1 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Hänvisar till de ingående kursernas kursplaner

Hänvisar till de ingående kursernas Litteratur

  • Hänvisar till de ingående kursernas schema
Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Välkommen till kursen Personlig tränare. Vi startar med en fysisk träff på Högskolan i Gävle torsdag den 12/9 kl. 10.00 i sal 51:325.

Kursen omfattar 60 högskolepoäng och läses på heltid med start vecka 36, 2019 och pågår till vecka 23, 2020. I kurspaketet (60 hp) ingår följande delkurser:

- Coaching 7,5 hp,
- Kost och prestation 7,5 hp,
- Anatomi, fysiologi med inriktning mot träning 15 hp
- Personlig tränare - tillämpning 30 hp.

De tre första delkurserna läses parallellt under ht 19 och den sista delkursen läses - VT20.

Datum och tider för de obligatoriska träffarna är:
- Torsdag den 12/9 kl. 10.00 - Lördag den 14/9 kl. 15.00
- Torsdag den 14/11 kl. 10.00 - Lördag den 16/11 kl. 15.00
- Måndag den 20/1 kl. 10.00 - Onsdag den 22/1 kl. 16.00
- Måndag den 17/2 kl. 10.00- Onsdag den 19/2 kl. 16.00
- Måndag den 30/3 kl. 10.00- Onsdag den 1/4 kl. 16.00
- Måndag den 25/5 kl. 10.00 - Onsdag den 27/5 kl. 16.00

Missat obligatoriskt tillfälle tas igen vid nästa kursomgång 2020/2021.
Utöver schemalagda träffar i Gävle förekommer regelbundet obligatoriska träffar och examinationer via videokonferensverktyget Zoom.

I kursen ingår praktiska och teoretiska uppgifter som till stor del bygger på eget ansvar och engagemang. Lärare finns regelbundet tillgängliga som handledare i processen. En stor del av studierna/uppgifterna sker på studentens hemort.

Studiehandledning med kursplan och litteraturlista finns tillgänglig på kursens Blackboardsida under vecka 34.

Kommunikationssätt

Kursen är uppbyggd i verktyget "Blackboard" och därifrån sker all kommunikation i kursen. Inbjudan till "Blackboard" kommer vecka 34 via den epost som studenten angett som kontaktmail. Föreläsningar, seminarier och en del examinationer sker via "Zoom". I samband med första kursträffen den 12/9 ges en genomgång av "Blackboard" och "Zoom".


Övrig information

De olika kursdelarna har olika kursansvariga. Vid frågor kontakta nedanstående:
Coaching, Mikael Westling Söderström, mso@hig.se
Kost och prestation, Maria Westin, mwa@hig.se
Anatomi, fysiologi med inriktning mot träning, Per-Erik Ervasti, pei@hig.se
Personlig tränare tillämpning, 30 hp, Mikael Westling Söderström, mso@hig.se eller Maria Westin mwa@hig.se.


Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-07-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)