Välkommen till kursen Beskattningsrätt I, 15 hp, internet-distans!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Text

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36-03.

Kursnamn

Beskattningsrätt 1

Kurskod

JUG010

Anmälningskod

 11303

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Daniel Andersson

E-post daniel.andersson@hig.se

Telefon 026-68 86 04 

Kursadministration

Eva Persson

E-post: studentsupport@hig.se

 

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 2019-08-26--2019-09-01. Om du är antagen med sk villkor, kan du inte självregistrera dej. Registrering sker då av kursansvarig efter inloggning på Blackboard

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

 
  • Kursens schema - kursen ges via internet-distans, Blackboard
Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursens upplägg

Att studera på distans är ett annorlunda sätt att studera, och därför är det särskilt viktigt att du redan tar del av information om kursen, hur den är upplagd och hur du får tillgång till den. Det är också viktigt att du själv är aktiv i ditt informationssökande. Om du inte kommer åt Blackboard så kontakta kursansvarig!!

Kursstart - ingen träff

Kursstart är vecka 36. Eftersom kursen är helt nätbaserad kommer vi inte att ha någon fysisk sammankomst under kursen. Vi hoppas att du får svar på en del av dina frågor i detta brev och i den studiehandledning som kommer att ligga ute i utbildningsplattformen Blackboard.

Du är givetvis också välkommen att ställa frågor per mail eller telefon.

Kursens upplägg

Kursen kommer att genomföras dels som självstudier och dels med insändningsuppgifter som skall lösas individuellt samt i grupp med kommunikation via Blackboard. Av dig som kursdeltagare krävs att du både arbetar med enskilda uppgifter och aktivt deltar i din grupps arbete. Detta skall göras på därför avsedd plats i Blackboard.

Kursen innehåller fyra moment, med lika många insändningsuppgifter. Var och en av dessa består av ett 20-tal tillämpningsuppgifter.

Examinationen sker dels genom godkännande av inlämningsuppgifter samt bedömning av aktiviteten i gruppdiskussioner i Blackboard och dels genom individuellt skriftligt prov.

Se vidare studiehandledningen i Blackboard.

Den första uppgiften:

Den första uppgiften kommer att finnas tillgänglig i Blackboard vid kursstart v 3 och är den första insändningsuppgiften. Uppgiften består av ett 20-tal tillämpningsuppgifter som du skall arbeta med enskilt och lämna ett individuellt lösningsförslag på. Du kommer att ha två veckor på dig, uppgiften lämnar du sedan i Blackboard.

Mer information om det enskilda arbetet finns i studiehandledningen i Blackboard.

Att göra den första uppgiften är en förutsättning för att bli gruppindelad och för att deltaga i kursen.

Gruppindelning:

De som gjort den första individuella uppgiften kommer att få en grupptillhörighet av oss. Varje grupp kommer att bestå av ca fem-sex deltagare. Observera att aktivt deltagande i grupparbetet i Blackboard är obligatoriskt och en del av examinationen.

Se vidare studiehandledningen som kommer att finnas i Blackboard.

Att göra före kursstart:

Du bör bekanta dig med Blackboard så snart du kan före kursstart. Där finner du bla studiehandledning som innehåller viktig information om kursen samt kursplan, litteraturlista, tidplan etc.

Kommunikationssätt

All kommunikation kommer att ske via dator med internetuppkoppling och med hjälp av den distansöverbryggande kursplattformen Blackboard. Du behöver själv ha tillgång till dator. I Blackboard kommer det att finnas bl.a. meddelanden från lärarna, kursplan inklusive litteraturförteckning, schema och insändningsuppgifter. Det är viktigt att alla regelbundet loggar in i Blackboard så att ingen missar ett viktigt meddelande som rör kursen.

De som ej deltagit i den första insändningsuppgiften tas bort från kursen.
Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Eva Persson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)