Välkommen till kursen Juridisk översiktskurs, 15 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 36-45.

Kursnamn

 Juridisk översiktskurs 15 hp

Kurskod

JUG011

Anmälningskod

 113104

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Ulf Bengtsson
E-post: ulf.bengtssonhig.se
Telefon: 026-648608

Kursadministration

Eva Persson

E-post: studentsupport@hig.se

 

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 20189-08-26--2019-09-01

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Särskilt meddelande från kursansvarig

Välkommen till kursen Juridisk översiktskurs och den första kursen inom det rättsvetenskapliga programmet !

Du hälsas hjärtligt välkommen till programmets första kurs ”Juridisk översiktskurs”. Kursen startar den 3 september kl 10.15 i sal 99:516 .

Inför första kurstillfället vill jag gärna påpeka ett par saker. Det är lämpligt att förbereda sig inför kursen genom att läsa kapitel 1- 3 i Lundbergs bok ”Juridik…..” samt hela Mattias Nilssons bok ”Juridiken en introduktion”. Om du hinner läs även delarna om process- och straffrätt i Lundbergs bok (kap 24-31). Här nämnt är vad vi räknar med att behandla vid undervisningstillfällena under v. 36.

Du skall redan till första kurstillfället ta med lagbok. Du bör inte använda en äldre upplaga än 2018 med kompletteringar.

Litteraturförteckning finns i kursplanen. Böckerna får den studerande själv beställa/köpa i bokhandeln vilket man bör göra omgående. Införskaffa era böcker i god tid före kursstarten. Övrigt material som exempelvis mer instuderingsfrågor än de som finns i Folke Grauers bok ”Studiematerial för juridisk grund kurs” (den övningsbok vi kommer att arbeta mest med under kursen) och ”lästips” kommer att tillhanda hållas endera i pappersform eller via ”Blackboard” under kursens gång.

Under kursen kommer vi att använda oss av lärplattformen Blackboard. Där hittar Du bl.a. schema, vissa instuderingsuppgifter, obligatoriska inlämningsuppgifter och kursplan med litteraturförteckning samt vissa föreläsningsbilder som kommer att göras tillgängliga under kursens gång. Blackboard når Du via Högskolans hemsida (se Ny student). Försök att ta dej in i Blackboard så snart du kan efter att du registrerat dig i studentportalen.

Det är angeläget att Du infinner Dig vid det första undervisningstillfället för registrering och information om gruppindelning för obligatoriska Inlämningsuppgifter samt för införskaffande av visst studiematerial.

Väl mött den 3 september!

Ulf Bengtsson

Kursansvarig

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Eva Persson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)