Välkommen till kursen Medie- och kommunikationsvetenskap 91-120 , 30 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 36-03.

Kursnamn

 Medie- och kommunikationsvetenskap 91-120

Kurskod

HME01D

Anmälningskod

 12606

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Anna Edin

E-post: anna.edin@hig.se

Tfn: 073 - 273 36 06

Kursadministration

Jenny Jansson

E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 augusti – 1 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

  • Kursens schema
  • Ta kontakt med kursansvarige för frågor om kursens schema.
Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Välkommen till MKV:s magisterkurs, hösten 2019!

Kursen börjar den 4/9. Om det finns fler än tre studenter anmälda till kursen kommer den att ges på campus. Om det är tre eller färre än tre studenter kommer kursen ges som läskurs.

Den här kursen är i första hand forskningsförberedande, men den passar också bra för dig som helt enkelt vill få fördjupade kunskaper i ämnet medie- och kommunikationsvetenskapens teorier, metoder och studieobjekt för att därigenom stärka dina odds på en framtida arbetsmarknad.

Moment 1: Seminarieserie, aktuella forskningsinriktningar 7,5 hp

Det här momentet utgörs av en serie seminarier på vilka vi behandlar centrala problemområden utifrån aktuell forskning. Både medieteoretiska frågor och metodfrågor diskuteras. I fokus står teman som medialiserad politik, offentlighet och demokrati. OBS! Om det blir tre eller färre än tre studenter på kursen, kommer seminarierna att ersättas med inläsningsuppgifter, som ni kommer att få skriftliga kommentarer på.

Moment 2: Teoretisk fördjupning 7,5 hp

I fokus för den här kursen, som liksom föregående kurs är en seminarieserie, står mediernas sociala och kulturella kontexter samt frågor om representation och konstruktion. Ni kommer att få uppgifter kopplade till kurslitteraturen inför varje seminarium OBS! Om det blir tre eller färre än tre studenter på kursen, kommer seminarierna att ställas in. I sådant fall löser ni uppgifterna och laddar upp i Blackboard och får skriftliga kommentarer.

Moment 3: Uppsats 15 hp

På uppsatsmomentet ska ni genomföra ett självständigt forskningsarbete. Ämne och problem väljs i samråd med handledare. Tre handledningstillfällen ingår.

Kommunikationssätt

Kommunikationen på kursen sker via Blackboard.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Jenny Jansson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)