Välkommen till kursen Medie- och kommunikationsvetenskap, praktik, 15 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 46 - 03.

Kursnamn

Medie- och kommunikationsvetenskap, praktik

Kurskod

MKG500

Anmälningskod

12607

Ansvarig akademi

Akademin för Utbildning och Ekonomi

Kursansvarig lärare

Karin Lövgren

E-post: karin.lovgren@hig.se

Tfn: 070 453 65 81 

Kursadministration

E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 4 – 10 november

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Praktiken sker under 10 veckor, från 11 november 2019 till 19 januari 2020.

Du ska ha hittat din praktikplats innan sista september och fått den godkänd av högskolan.

Detta är alltså ett kursmoment där det är viktigt att ha god framförhållning och fortlöpande ta del av information kring den kommande kursen. Inte minst är det viktigt att börja söka praktikplats i god tid, att ha flera ansökningar ute och att inventera sina kontaktnät.

Praktikplatsen

Högskolan har vissa krav på praktikplatsen.

Det ska finnas minst fem anställda på arbetsplatsen.

Det ska finnas en person som handleder under praktiken – som har tid för avstämningar och genomgångar och som kan ta fram en studieplan för praktikperioden i samråd med studenten. Handledaren får information av högskolan om åtagandet. Praktikplatsen får gärna finnas i regionen – men det är inget krav.

Om du praktiserar på annan ort måste du själv lösa boende och eventuella resor – och inte minst vara beredd att resa till högskolan för slutseminariet.

Praktiken examineras genom närvaro på praktikplatsen – och genom två loggböcker, ett PM och redovisning under ett seminarium. Du ska alltså ha utrymme inom din arbetstid för att fullgöra de uppgifterna.

En blackboardsida för kursen har upprättats. Skriv in dig på den omgående! Ta del av informationen där och håll dig orienterad om den kommande kursen.

Här finns information om hur ni kan inventera era kunskaper och erfarenheter och hur ni kan inventera era nätverk, arbeta med Linkedin och fb eller andra forum för att hitta en lämplig praktikplats. Högskolan har också en samverkansansvarig som kan bistå med kontakter och råd. Kontaktuppgifter till henne kommer att läggas ut under fliken.

Här finns också information om hur man kan gå till väga för att söka praktikplats – genom personligt brev, cv och intervju. Här finns också pdf-er som sammanfattar den information som gavs under kursens uppstartsseminarium.

Det är viktigt att ha tålamod – och att ha flera krokar ute för att hitta en praktikplats. Det finns olika skäl till att en arbetsplats tackar nej till att ta emot praktikanter – de kanske har omorganisation, redan har praktikanter eller inte har en lämplig handledare till hands.

Tidigare studenter har tyckt att praktiken var ett givande moment; de har beskrivit det som lärorikt att prova på kunskaper och färdigheter från utbildningen, och att få fördjupa sina kunskaper om yrkesrollen. De har stärkt sitt självförtroende genom praktiken och upptäckt att de kan mer än de trodde!

Under hösten kommer kursansvarig att bjuda in till workshops kring olika teman av relevans för er kommunikatörer - inte minst inför praktiken.

Karin Lövgren

Kommunikationssätt

Kursen har en BB sida, som du redan nu kan skriva in dig på. Gör det så att du fortlöpande kan få all information. Då kursen formellt sett öppnas inför kursstart måste du registrera dig på sedvanligt sätt.

Kursens id i Blackboard: MKG500.12607.2019

Så här skriver du in dig själv i din Blackboard-kurs
Normalt skrivs du automatiskt in i din Blackboardkurs dagen efter att du registrerat dig i Ladok men du kan lägga till dig själv manuellt i din Blackboard-kurs efter du blivit antagen.
Här finns en instruktion om hur du själv skriver in dig i kursen i Blackboard:
https://play.hig.se/media/t/0_7vp3b2wu
OBS: Du måste vänta cirka 15-30 minuter efter att du hämtat ut ditt datorkonto, innan du kan logga in med rätt behörighet på Blackboard och söka fram din kurs. Om du får ett felmeddelande som inte försvinner trots att du väntat en stund och provat flera gånger – töm historiken i din webbläsare, starta om och försök på nytt igen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Jenny Jansson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)