Välkommen till kursen Examensarbete i pedagogik, 15 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 32-51.

Kursnamn

Examensarbete i pedagogik

Kurskod

PEG700

Anmälningskod

13103

Ansvarig akademi

Akademin för Utbildning och Ekonomi

Kursansvarig lärare

Ingegerd Gunvik Grönbladh

E-post: ingegerd.gunvik.gronbladh@hig.se

Tfn: 073 983 27 36

Kursadministration

Jenny Jansson

E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 5 augusti – 14 augusti

Observera att registrering ej kan ske tidigare än 5 augusti på grund av överföring från antagning till Ladok. Det är alltså tekniskt omöjligt med registrering innan tidigast 5 augusti.

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursstart är fredag 9 augusti

Lokalen är 31:520

Tidpunkten är kl 13-16

Fredag 9 augusti introduktion inför genomförandet av examensarbetet samt introduktion av boken Vetenskapsteori för lärarstudenter. ( Brinkkjaer, U. & Höyen, M. (2013). Vetenskapsteori för lärarstudenter. Lund: Studentlitteratur.)

Kursen innehåller introduktion/föreläsning, handledning av examensarbetet samt seminarier. Börja ert arbete med databassökning för ert problemområde så ni kan formulera och presentera en väl underbyggd problemställning när ni träffar er handledare för första gången. Men gör INTE någon egen datainsamling förrän er handledare godkänt ert syfte, problemställning, frågeställningar och datainsamlingsmetod.

Några hållpunkter:

7 november - eventuell miniventilering/övning granskning/försvar av utkast av examensarbetet.

Inläggning av examensarbete på BB och via mail (se datum nedan) men detta datum måste respektive handledare ha bestämt om examensarbetet kan gå upp för ventilering. De som fått klartecken av sin handledare ska sända in sitt examensarbete:

10 december - färdigt på Bb och via mail till opponenter/seminariedeltagare, seminarieledaren

17 december ventilering och examination.

Kommunikationssätt


Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Jenny Jansson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)