Välkommen till kursen Hälsopedagogik 1-30, 30 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36-23.

Kursnamn

 Hälsopedagogik 1-30

Kurskod

PEG011

Anmälningskod

 13117

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Erika Åkerblom

E-post: erika.akerblom@hig.se

Tfn: 026- 64 82 26 

Kursadministration

Jenny Jansson

E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 augusti – 1 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursstart är torsdag 5/9 kl. 10-15 i 11:219.

Kursen är en distanskurs med campusförlagda träffar vid Högskolan i Gävle. De campusförlagda träffarna är totalt 4-5 st under kursens tre olika moment som sträcker sig från 2/9 2019 till 7/6 2020. Utöver detta sker övrig examinering via webbkonferensverktyget Zoom där vi har seminarier och redovisningar och via diskussioner och inlämningar av uppgifter via kursplattformen Blackboard. Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, olika dialogseminarier, workshops, litteraturseminarier, webbaserad kommunikation samt muntlig examination och skriftlig tentamina. Vid föreläsningarna är det föreläsaren som har huvudansvaret för lärtillfället och syftet är att beskriva och bidra med egna perspektiv på det som tas upp i kurslitteraturen. Övriga tillfällen, t ex seminarier bygger på en hög aktivitetsnivå från alla medverkande. Därför förväntar vi oss att alla som medverkar vid dessa tillfällen kommer väl förberedda. Det handlar om att läsa in sig på kursens litteratur och att använda loggning som reflektionsverktyg vid inläsning av litteratur för att på bästa sätt kunna bidra till allas gemensamma lärande. De tillfällen som är schemalagda syftar till att möjliggöra att alla skall uppnå kursens mål.

Kommunikationssätt

I kursen använder vi Blackboard. Där läggs alla information som gäller kursen ut. Ni meddelas enbart via Blackboard e-mail system om eventuella ändringar avseende schema osv. I kursen används även Zoom som är det webbkonferensverktyg vi använder vid seminarium på distans. Länkar till de rum som används inom ramen för kursen finner ni på Blackboard. Ni når kursansvarige, via mail, om ni har några frågor.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Jenny Jansson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)