Välkommen till kursen Pedagogiskt utvecklingsarbete, 15 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 36-03.

Kursnamn

 Pedagogiskt utvecklingsarbete

Kurskod

PEG505

Anmälningskod

 13119

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Paula Larsson

E-post: paula.larsson@hig.se

Tfn: 026- 64 89 34 


Kursadministration

Jenny Jansson

E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 augusti – 1 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Pedagogiskt utvecklingsarbete 15 hp syftar till att bredda förståelsen för det pedagogiska kunskapsfältet samt den pedagogiska yrkespraktiken. Efter genomgången kurs ska studenterna ha kunskap om olika pedagogiska teorier. Kursen avser att ge kunskap för studenterna att använda pedagogiska teorier för att problematisera
och kommunicera centrala utmaningar relaterade till deras egna yrkespraktik. Efter genomgången kurs skall studenterna också ha förmågan att söka vetenskapliga artiklar genom att använda vetenskapliga databaser. Studenterna ska även kunna genomföra ett pedagogiskt utvecklingsarbete och dokumentera det skriftligt i uppsats- eller essäform. I kursen tränas också studenternas förmåga att kritiskt granska, problematisera och diskutera egna och andras pedagogiskt reflekterande texter.

Kursen är upplagd som en distanskurs där föreläsningar och en hel del instuderingsmaterial finns att tillgå genom Blackboard. Inslag av undervisning på engelska kan förekomma. Räkna med att studier på egen
hand, eller tillsammans med kurskamrater, omfattar cirka 20 timmar per vecka vid halvfartsstudier. Kursen bygger på studentens aktiva kunskapssökande, detta förutsätter att studenten på egen hand förberett sig genom att läsa anvisad litteratur inför varje seminarium. Arbetsformerna i kursen är seminarier, handledning samt eget arbete.

Kommunikationssätt

Högskolan i Gävles webbaserade system för hantering av kurser heter Blackboard. I Blackboard hittar du (två veckor före kursstart) den information du behöver om kursen. I Blackboard lämnar du in kursuppgifter. Här hittar du också lärarnas kommentarer och bedömningar av kursuppgifterna i relation till kursmålen. I Blackboard finns verktyg som du kan använda för att föra dialog med dina kurskamrater, skapa gemensamma texter, etc.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Jenny Jansson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)