Välkommen till kursen Attityd- och beteendepåverkan 7,5 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36-45.

Kursnamn

 Attityd- och beteendepåverkan 7,5 hp

Kurskod

PSG000

Anmälningskod

 15307

Ansvarig akademi

Akademi för hälsa och arbetsliv

Kursansvarig lärare

Hanna Kusterer

E-post: hanna.kusterer@hig.se 

Kursadministration

Marie Åhrman

E-post: Studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 augusti - 1 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursens schema

Se kursupplägg för mer information om kursen.

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursen Attityd- och beteendepåverkan ges med halvfart på distans. Kursintroduktionen kommer att äga rum tisdagen den 3 september kl. 15-17. Det är möjligt att följa denna via Zoom, som nås via en länk i lärplattformen Blackboard. I övrigt kommer kursen i huvudsak bestå av inspelade föreläsningar, som kommer att läggas ut för streaming via Blackboard i den ordning som vi tror det är lämpligt att se dem. Dessa kompletteras med ett par repetitions- och frågestunder som sker i realtid via Zoom. Datum och tid för dessa meddelas vid kursstart. All undervisning sker alltså på distans (inga träffar på campus) med hjälp av dator och en stabil internetuppkoppling, och kursen innehåller inga obligatoriska undervisningstillfällen.


Blackboard är en mycket viktig del i undervisningen. På Blackboard läggs material som rör kursen ut, som exempelvis föreläsningar, handouts, rekommenderat material, och information om examinationsuppgifter. Ni lämnar även in examinationsuppgifter, kan diskutera med varandra och ställa frågor till lärare via Blackboard.

Kursen innefattar tre examinationsuppgifter, samtliga individuella. Den första är en mindre hemtentamen med kortsvarsfrågor som genomförs efter ungefär halva kursen. Den andra är en inlämningsuppgift i form av en case-analys där ni ger respons på varandras preliminära analyser innan en slutversion skickas in ett par veckor senare. Den tredje uppgiften består av en hemtenta med en eller två längre essäfrågor som ges i slutet av kursen. Mer information om examinationsuppgifterna kommer att ges vid kursstart samt via Blackboard

Kommunikationssätt

Allt material utöver kursböckerna kommer att finnas tillgängligt via Blackboard. Diskussionsforum på Blackboard kommer att användas för kommunikation mellan kursdeltagare och frågor till kursansvarig lärare.

Övrig information
Angående kursboken The Psychology of Attitudes and Attitude Change: Det går lika bra att använda 2:a upplagan av Maio & Haddock (2015) som 3:e upplagan av Maio, Haddock & Verplanken (2019).

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Jenny Bergström Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-07-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)