Välkommen till kursen Religionsvetenskap 1-30, 30 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 36-03.

Kursnamn

Religionsvetenskap 1-30

Kurskod

RVG011

Anmälningskod

13221 Fristående kurs

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Per-Erik Söderberg

per-erik soderberg@hig.se

079-0737827

Kursadministration

Monika Karlsson

studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 aug - 1 sept

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteratur

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Välkommen till kursen Religionsvetenskap 1-30!

Det första undervisningstillfället äger rum 2 september kl. 13:15-16:00, i sal 31:215. Du medverkar antingen plats på högskolan eller via egen dator (Zoom). För dig som planerar att delta på distans via Zoom finns ytterligare info nedan. Du bör själv registrera dig via Student ladok för att behålla din plats. Registreringen är öppen under veckan före kursstart. I samband med första kurstillfället kommer upprop och kompletterande registrering att ske. Om du inte har registrerat dig själv, och inte kan vara närvarande vid första tillfället men ändå ska gå kursen, så är det viktigt att du meddelar detta via mejl till kursansvarig.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarium, gruppdiskussioner och presentationer. Schema med information om dagar och tider finns tillgängligt på webben samt på Blackboard när sidan öppnas, i god tid innan kursstart. I kursen samläser ni som är ämneslärarstudenter, studenter inom MKR-programmet samt fristående studenter.

Kursen består av fyra delmoment på 7,5 hp vardera, där varje moment har en lärare som är momentansvarig. Av varje momentansvarig kommer ni under terminens gång att fortlöpande få detaljschema och annan information som gäller varje enskilt moment. Ett detaljschema för kursens första moment ”Resa i det mångreligiösa Sverige” kommer att finnas tillgängligt vid kursstarten på Blackboard. Examinationer inom momenten kan variera mellan seminarium, hemtentamen och online-tentamen. Information om vilka som är momentansvariga, samt kontaktinformation, kommer finnas tillgängligt på Blackboard i god tid innan kursstart.

Kommunikationssätt

I god tid före kursstart kommer kursens hemsida att finnas tillgänglig på lärplattformen Blackboard. Denna Blackboard kommer att vara ett av dina viktigaste verktyg under kursen eftersom vi använder den för att kommunicera under kursen. Där återfinns detaljscheman, instruktioner, kompendier och aktuell information. Portalen används även vid inlämning av uppgifter. Blackboard finns även tillgänglig som app. för mobilen. Under fliken innehåll på Blackboard kommer ni att hitta studiehandledning för de fyra moment som utgör kursen. Studiehandledningen innehåller all information du behöver, så försäkra dig om att du är väl förtrogen med respektive moments studiehandledning innan momentets början.

Föreläsningarna ges via Zoom och sker i realtid, dvs. inga föreläsningar spelas in. Zoom är en webbmötestjänst vid Högskolan i Gävle, och som stödjer de flesta enheter och gör det möjligt att kommunicera med bra ljud- och bild även över långsamma förbindelser. För dig som väljer att följa undervisningen via egen dator gäller följande: Gå till hig-se.zoom.us och klicka på knappen Sign in. Logga därefter in med ditt användarkonto, så skapas ditt konto på Zoom. OBS! Första gången du går in är det viktigt att du ser över dina grundinställningar för mötesrum. För att ansluta till det webbmötesrum som just din kurs på Högskolan i Gävle använder, så följer du länken som ansvarig lärare lägger in i din kurs på Blackboard.

Klicka gärna runt på HiGs hemsida och gör dig bekant med var du hittar diverse information och till vem du bör vända dig med specifika frågor. Innan du kontaktar lärare för diverse frågor, så försäkra dig om att svaren du söker inte redan finns besvarade i välkomstbrev, på Blackboard eller övrig information för nya studenter.  

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)