Välkommen till kursen Religionsvetenskap 31-60, 30 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 36-03.

Kursnamn

Religionsvetenskap 31-60 hp, distans

Kurskod

RVG305

Anmälningskod

13231 fristående

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Stefan Larsson

stefan.larsson@hig.se

026 648552

Kursadministration

Monika Karlsson

studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 aug - 1 sept

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Välkommen till religionsvetenskap 31-60 hp på Högskolan i Gävle! Fortsättningskursen i religionsvetenskap (31-60) består av fyra moment. Inom kursen behandlas frågor om religion, natur och hälsa, samspelet mellan människans andliga och moraliska mognad med utgångspunkt i olika etiska och psykologiska teorier, Syd- och Östasiens religioner, samt relationen mellan religion och globalisering. Du har också möjlighet att skriva en uppsats. Undervisningen på B-kursen liknar A-kursens upplägg med ett föreläsningstillfälle i veckan. Kursen börjar med momentet Religion, natur och hälsa. En studiehandledning med ett detaljschema och de uppgifter som ska göras under momentet kommer att finnas tillgänglig på Blackboard inför kursstart. Under terminen kommer du att kunna välja om du vill läsa ett moment som heter Religion och globalisering eller skriva uppsats. Om du vill läsa vidare på C-nivå rekommenderar vi att du skriver en uppsats den här terminen. När du väljer uppsatsämne väljer du själv vad du vill skriva om (inom det religionsvetenskapliga ämnesområdet) och du får stöd av en lärare i religionsgruppen som handleder dig i ditt arbete. Olika aspekter av akademiskt skrivande kommer att behandlas genomgående i kursen genom tillämpningsövningar och inlämningsuppgifter. Kursen innehåller examinerande seminarier.

Kommunikationssätt

Kursen startar tisdagen den 3 september kl. 13.15 -15.00. För dig som vill delta på plats i Gävle sker undervisningen på Högskolan i Gävle, mer information om i vilken sal kommer på Blackboard. Registreringen är öppen under veckan före kursstart. Du kan själv registrera dig via Studentladok. I samband med första kurstillfället blir det upprop och kompletterande registrering. Om du inte har möjlighet att närvara vid första tillfället är det viktigt att du meddelar kursansvarig via mail. Före kursstart kommer kursen att finnas tillgänglig på vår lärplattform Blackboard. Det är via Blackboard som vi kommer att kommunicera, och där hittar du delkursernas scheman, zoomlänkar, examinationsuppgifter och annan information. Blackboard används också vid inlämning av uppgifter. Blackboard finns även tillgänglig som app för mobilen. En studiehandledning för de fyra delmomenten i kursen kommer att finnas under fliken innehåll på Blackboard. Vi använder ett webbkonferensverktyg som heter Zoom. Innan kursstart kommer du att få information via Blackboard hur du ska göra för att delta i undervisningen samt en zoom-länk för att ansluta dig till undervisningen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)