Välkommen till kursen Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet 91-120 hp, 30 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 36-03.

Kursnamn

Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet 91-120 hp 

Kurskod

RVA701

Anmälningskod

13218 fristående

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Ingela Visuri

ingela.visuri@hig.se

070 3118384

Kursadministration

Monika Karlsson

studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 aug - 1 sept

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursen kommer att genomföras dels som självstudier, dels som grupparbete och med seminarieträffar.

Kursen innehåller fyra moment. Moment 1 och 2 kommer delvis vävas samman eftersom ni behöver jobba med följande uppgifter parallellt:

1) Välj en valfri doktorsavhandling inom ämnet religionsvetenskap (valfri inriktning) och skriv ett PM på ca 3 sidor som ingående beskriver avhandlingens metod och avslutas med dina helst utförliga kritiska synpunkter på boken.
2) Du väljer ett litteraturpaket utifrån det uppsatsämne som du väljer. Litteraturen redovisas genom att du skriver ett PM på ca 2 sidor för varje bok. Du kan välja att fördjupa dig i ett följande områden:
a. Omvärldsanalys
b. Ateism och modernitet 1
c. Ateism och modernitet 2
d. Modern gnosticism
e. New Age
f. Religion och politik
g. Världsbilder och värdekartor
h. Postmodern teologi


Dessa två PM samt ditt deltagande på våra träffar ligger till grund för betyget på respektive moment. Litteraturen finns specificerad här: http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=RVA701

Det sista momentet är på 15 poäng. Inom momentet skrivs ett examensarbete om ett aktuellt religionsvetenskapligt problem (relaterat till område a-h, ovan), och i uppgiften ingår även att opponera på en annan students arbete.

Kommunikationssätt

Förutom seminarier vid träffar i Gävle, kommer vi kommunicera via dator med internetuppkoppling och med hjälp av den distansöverbryggande kursplattformen Blackboard. Du behöver själv ha tillgång till egen dator eller på ett lärcentra. Gå till http://www.larcentra.se för att hitta ditt närmsta studiecentra.

Läs igenom inloggningsmanualen innan du loggar in på vår kursplattform Blackboard.
Information för studenter om Blackboard och nätverkskonto finner du på webbtjänster under ”jag är student” på högskolan webbsida, gå till:
https://hig.se/Ext/Sv/Student/Ny-student/Fem-steg-for-att-komma-igang.html

Inloggningsmanual till Blackboard finns med i detta välkomstbrev / får du vid kursstart.
Användarnamn och lösenord hämtar du själv hem på denna webbsida: https://hig.se/Ext/Sv/Student/Ny-student/Fem-steg-for-att-komma-igang.html

Du söker själv upp din kurs i lärplattformen Blackboard. Och lägger till dig i kursen (klicka på enroll-knappen) .

Övrig information


Introduktion
Den första träffen blir en introduktion inför kursstarten.

Tid: Tisdagen den 3 september 2019 (tid annonseras senast en vecka före träffen)

Plats: Högskolan i Gävle (lokal meddelas senast en vecka före träffen)

Syftet med introduktionen är att
• Presentera hur kursen är upplagd
• Presentera studiehandledningen och vår kursplattform Blackboard
• Gå igenom studieteknik
• Introducera några funktioner i datahantering kring den distansöverbryggande kursplattformen Blackboard, som du behöver kunna använda för att följa kursen.

Kurslitteratur
Utöver litteraturpaketet ingår följande litteratur:
- Alvesson, Mats & Kaj Sköldberg (1994). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur,. sidor: 1 – 402
- Artikelkompendium, ca 200 s.
Övrig litteratur väljs i samråd med handledaren.


Om du har några frågor, är du välkommen att höra av dig till mig eller Monika Karlsson som är kursens administratör

Vänliga hälsningar,
Ingela Visuri

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-07-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)