Välkommen till kursen Fundamentalism och terrorism, 15 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 46-03.

Kursnamn

Fundamentalism och terrorism

Kurskod

RVG019 fristående kurs

Kurskod

13236

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Per-Erik Söderberg
per-erik.soderberg@hig.se
079-0737827

Kursadministration

Monika Karlsson
studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 4 november t- 10 november

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Välkommen till kursen Fundamentalism och terrorism, samt Fundamentalism, terrorism och martyrskap!

På grund av dubbelbokning så ges dessa två kurser parallellt med varandra. Detta innebär att vare sig du är antagen till kursen Fundamentalism och terrorism, eller Fundamentalism, terrorism och martyrskap, så gäller samma schema, kursupplägg och studiehandledning.

Det första undervisningstillfället äger rum 14 november kl. 13:15-16:00, i sal 32:108. Du medverkar själv live via egen dator (Zoom) eller på plats på högskolan. För dig som planerar att delta på distans via Zoom finns ytterligare info nedan. Du bör själv registrera dig via Studentportalen. Registreringen är öppen under veckan före kursstart. I samband med första kurstillfället kommer upprop och kompletterande registrering att ske. Om du inte har registrerat dig själv, och inte kan vara närvarande vid första tillfället men ändå ska gå kursen, så är det viktigt att du meddelar detta via mejl till kursansvarig.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarium och presentationer. En studiehandledning med information om schema, läshänvisningar och examinatoriska uppgifter finns tillgängligt på webben samt på Blackboard när sidan öppnas, i god tid innan kursstart. Denna innehåller all information du behöver, så försäkra dig om att du är väl förtrogen med den till kursens början.

Kurslitteratur
Denna lista med kurslitteratur gäller vare sig du går kursen Fundamentalism och terrorism, eller Fundamentalism, terrorism och martyrskap. Se kommentarer till kurslitteraturen under listan nedan.

Moment 1:
Armstrong, Karen (2014 eller senare upplaga/svensk översättning). Fields of blood: religion and the history of violence. New York: Knopf Publishing Group. sidor: 512
Kumm, Björn (2003). Terrorismens historia. Lund: Historiska media. sidor: 280
Said, Edward W (2016 eller annan upplaga). Orientalism. Stockholm: Ordfront. sidor: 517
Utvalda artiklar tillkommer.

Moment 2:
Anyuru, Johannes (2017). De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Stockholm: Norstedts. sidor: 300
Gardell, Mattias (2006). Bin Ladin i våra hjärtan: Globaliseringen och framväxten av politiskislam. Stockholm: Leopard. sidor: 352
Lindgren, Tomas (2009). Fundamentalism och helig terror: Religionspsykologi för vår tid. Lund: Studentlitteratur. sidor: 271
Utvalda artiklar tillkommer.

Referenslitteratur (ej obligatorisk litteratur):
Ali, Tariq (2003). The clash of fundamentalisms: crusades, jihads and modernity. London: Verso. sidor: 428
Orest, Febe (2009). Ondska - individuell och kulturell projektion: filmupplevelser analyserade enligt den analytiska psykologin. Åbo: Åbo Akademis Förlag. sidor: 253
Åkderdahl, Per-Olof (2013). Självmordsbombare och korsriddare: Martyrideologi som drivkraft till politiskt handlande. Uppsala: Swedish Science Press. sidor: 236

Åkerdahls bok går att få tag på antingen genom att maila gup@hig.se och berätta vad ni vill köpa, eller att ni köper den direkt över lånedisken på plats på HiG. Denna bok är dock enbart referenslitteratur och ingår inte i den obligatoriska kurslitteraturen.

För er som är programstudenter på MKR-programmet ingår två böcker inom drama- och interkulturell pedagogik, som ni läser parallellt inför innedagarna. Dessa två böcker, av O’Connor och Olov Franck och Peder Thalén, gäller således inte er som läser kursen som fristående.

Kommunikationssätt

I god tid före kursstart kommer kursens sida att finnas tillgänglig på lärplattformen Blackboard. Denna Blackboard kommer att vara ett av dina viktigaste verktyg under kursen eftersom vi använder den för att kommunicera under kursen. Där återfinns studiehandledning och aktuell information. Portalen används även vid inlämning av uppgifter. Blackboard finns även tillgänglig som app. för mobilen.

Föreläsningar och seminarier ges via Zoom och sker i realtid, dvs. inga föreläsningar spelas in. Zoom är en webbmötestjänst vid Högskolan i Gävle, och som stödjer de flesta enheter och gör det möjligt att kommunicera med bra ljud- och bild även över långsamma förbindelser. För dig som väljer att följa undervisningen via egen dator gäller följande: Gå till hig-se.zoom.us och klicka på knappen Sign in. Logga därefter in med ditt användarkonto, så skapas ditt konto på Zoom. OBS! För att ansluta till det webbmötesrum som just din kurs på Högskolan i Gävle använder, så följer du länken som ansvarig lärare lägger in i din kurs på Blackboard.

Bekanta dig gärna med HiG’s hemsida och gör dig bekant med var du hittar diverse information och till vem du bör vända dig med specifika frågor. Innan du mailar lärare för diverse frågor, så försäkra dig om att svaren du söker inte redan finns besvarade i välkomstbrev, på Blackboard eller övrig information för nya studenter.

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)