Välkommen till kursen Arbetsledning inom vård och omsorg 15 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på kvartsfart under vecka 36/2019-23/2020.

Kursnamn

Arbetsledning inom vård och omsorg 15 hp

Kurskod

SC900A

Anmälningskod

15181

Ansvarig akademi

Akademi för hälsa och arbetsliv

Kursansvarig lärare

Namn: Pinar Aslan

E-post: pinar.aslan@hig.se

 

Kursadministration

Namn: Marie Åhrman

E-post: Studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 augusti - 1 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Vad gäller kurslitteraturen så är det den senaste upplagan som rekommenderas

Schema

Kursen har inget schema. Se kursupplägg för mer information om kursen.


Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursen är uppdelad i två moment där det första momentet, Organisation och ledarskap, 7,5 hp, sträcker sig över höstterminen 2019. Under vårterminen 2020 fortsätter kursen med Ledarskap och kommunikation, 7,5 hp.
Samtliga föreläsningar spelas in och efter sändningen kan du ta del av inspelningen via Blackboard. Seminarier är obligatoriska, hålls via webbkonferens i realtid, och spelas inte in.
Första webbsändningen är vecka 36, 4/9 kl. 16.00. Den träffen ägnas framför allt till en introduktion av kursen, presentation av deltagarna samt att bekanta sig med webbkonferens-verktyget Zoom och det elektroniska klassrummet Blackboard.
Introduktionsföreläsningen spelas in och läggs ut på Blackboard i efterhand. Vi ser det ändå som mycket viktigt att du deltar under introduktionen, då det är ett bra tillfälle för dig att lära dig webbkonferenstekniken och att testa så att din webbutrustning fungerar.
Varje delmoment examineras genom tre individuella skriftliga examinationsuppgifter (1-3). Varje examinationsuppgift kan ge 0-4 poäng, och utgör sammantaget det betyg (A-F) studenten får på respektive delmoment.

För godkänt betyg på kursen krävs också att samtliga obligatoriska moment är avklarade

Kommunikationssätt

I kursen använder vi oss av lärplattformen Blackboard. Det är via den som all information om kursen presenteras och där lärare och studenter kan kommunicera med varandra.
Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar och seminarier via Zoom, som är ett verktyg för digitala möten över internet och där deltagarna kan kommunicera med ljud och bild i realtid.
Du måste därför ha tillgång till utrustning för videokonferenser över internet. Detta innebär att du behöver en dator, bredband (ej mobilt), flash-spelare, (om du kan se filmer på Youtube har du en sådan, annars kan den laddas hem gratis från Adobe), en webbkamera och ett headset med mikrofon. Det sista är mycket viktigt, då ljudet under sändning inte fungerar optimalt utan ett headset med mikrofon. Om ljudet går ut i ”lösa” högtalare uppkommer rundgång av ljudet, vilket försvårar kommunikationen.
Det är viktigt att varje student sätter sig in i hur tekniken fungerar i god tid innan sändning eftersom teknikstörningar försvårar undervisningen.Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Marie Åhrman Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)